Askim Entreprenør bygger E18-bruer

Statens vegvesen signerer tirsdag 1. juli kontrakt med Askim Entreprenør.

Kontrakten gjelder bygging av fem E18-bruer på delstrekningen Krosby - Knapstad, som er en del av prosjektet E18 Østfold.

Askim Entreprenør som er lokalisert på Spydeberg, er fornøyd med tildelingen av kontrakten på 95 millioner kroner.

Tirsdag 1. juli signerer Askim Entreprenør brukontrakt med Statens vegvesen. Kontrakten på de fem bruene, Spydeberg bru, Grinna bru, Skøyen bru, Ormerud bru og Rakelstad bru har en verdi på 94 697 438 kroner.

Spydeberg bru og Grinna bru blir 125 meter lange, mens de øvrige tre bruene får en lengde på 25 meter. Spydeberg bru, som vil krysse rv. 122 ved Spydeberg skole, får søyler bygget i hvit betong. Bruk av hvit betong gir brusøylene et flott utseende.

Byggingen av bruene vil starte umiddelbart og skal stå ferdig 1. januar 2010. Trafikanter som ferdes på vegen til Spydeberg skole vil merke anleggstrafikk i byggeperioden. Det vil bli satt opp containertunneler for å skåne de som ferdes på gang- og sykkelvegen ved skolen. Det vil også være vakter fra entreprenøren til stede i arbeidstiden. Disse vil påse at sikkerheten til fotgjengerne opprettholdes.

Askim Entreprenør, som holder til på Spydeberg, har tidligere bygget for E18-prosjektet. I 2007 bygget de fire bruer og en kulvert på delstrekningen Momarken - Sekkelsten. E18-prosjektet gir Askim Entreprenør gode skussmål og ser frem til et godt samarbeid også på denne kontrakten.