Asker Panorama

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonIllustrasjon: MIR.Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Strekningen Kongsberg - Lysaker kalles ofte Subsea Valley; flere verdensledende bedrifter innen oljeog gassteknologi har etablert seg nettopp her. Drengsrudbekken i Asker ligger i hjertet av aksen.
OXER Gruppens nye flaggskip - med målsetning om karakteren BREEAM-NOR Excellent - befester området ytterligere som et kontorattraktivt knowhow-knutepunkt.

Fakta

Sted: Asker

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: 32.000 kvm

Byggherre: OXER Gruppen

Totalentreprenør: OKK Entreprenør

Kontraktssum eks mva:
457 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektene

Interiørarkitekt:
Arkitektene / Kristin Gude (engasjert av OXER Gruppen)

LARK: COWI

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIG: Seierstad Geo l RIE: ECT l RIV: EM teknikk l RIA: Akustikk-Konsult l RIBR: Fokus Rådgivning

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Isachsen Entreprenør l Pele- og spuntarbeider: Seierstad Pelemaskiner l Byggeheis: Kranor l Stilllas: Scanstillas l Stikking: OMS Oppmåling l Betongelementer: Loe Betongelementer l Brannsikring: Oslo Brannsikring l Tømrer inn-
vendig: OKK Tømrer l Mur-, puss-, flis- og lecaarbeider: Fasade-
compagniet l Keramiske fasade-
plater: Agrob Buchtal l Ståltrapper: GBS Produkter l Blikkenslager: Buskerud Blikk l Taktekking: Euro Blikk & Tak l Porter: Nassau l Fasadeglass og alu.dører: Raakoll l Persienner: Hella Norge l Ståldører: Rapp Pytotec l Grønne tak: Bergknapp l Naturstein: Ellingard l Gulvsparkling: Resconsult l Gulvbelegg: ATG l Parkett: Bo Andrén l Maler: Malermester Buer l Himling og systemvegger: Moelven Nordia l Innredning: Skeie l Tekjøkken og garderober: Norema l Kantine-
kjøkken: Berg & Dahl l Vinduer: Lian l Tredører: Dooria l Karuselldør /Adgang: Boon Edam l Elektro: Forenede & Mosness Installasjon l Vann og sanitær: Imtech l Ventilasjon og støvsuger: Bryn Byggklima l Heis: Kone l Grøntanlegg: Skaaret Landskap

Kontorbygget er på 32.000 kvm, derav 15.000 kvm parkering i to etasjer under terreng. Plasseringen er mellom E18 og Drammens-
veien, en drøy kilometer sørvest for Asker sentrum. I tillegg til sentral beliggenhet og maksimal eksponering mot trafikken på to sider, ligger tomta høyt og har meget god utsikt mot Oslofjorden. Det er et fortrinn som Arkitektene AS har utnyttet til fulle.

Asker Panorama er som to parallellforskjøvne parenteser dandert med et sammenbindende glass-atrium som inneholder fellesfunksjonene. Buene i utformingen understreker og utnytter tomtas form. Et grøntdrag og en bekk er nå gravd opp og sildrer forbi bygningskroppen i nord fra det etablerte vannspeilet ved hovedinngangen i sørvest.

Påkostet utomhusområde
– Vi ville la bebyggelsen følge landskapet og grøntdraget i bekken. Begge takene, som er kledd med sedum, følger terrengfallet og byggene ender opp med store takterrasser med utsikt mot Asker og fjorden. Kommunen hadde krav i regulerings-
bestemmelsene vedrørende overvannshåndteringen, og Drengsrudbekken er revitalisert i prosjektet, sier Birte Burau i Arkitektene AS. Arealene under terreng ligger delvis utenfor fotavtrykket. Det var derfor påkrevd med membran under både bekken og det store vann-
speilet for å hindre innsig i kjellerne.

– Signalet for å starte opp var leieavtalen av det første bygget, bygg A mot Drammensveien, som Kongsberg Gruppen har leid. Etter at det viste seg å være gode muligheter for mer utleie også av et bygg B ble arbeidet igangsatt. Opprensing og riving av et par eldre bygg på tomta, ble etterfulgt av utgraving i begynnelsen av desember 2011. Arbeidet med betongplata tok til påsken 2012, og råbygg med lett-tak sto ferdig ved påsketider i 2013, sier prosjektleder i OKK Entreprenør, Arild Strøm.

OKKs kontrakt med utbygger OXER Gruppen er en samspills-
entreprise til en verdi av i overkant av 500 mill. kroner, en av OKKs største siden oppstarten i 1945.

OKKs kontrakt med utbygger OXER Gruppen er en samspills-
entreprise til en verdi av i overkant av 500 mill. kroner, en av OKKs største siden oppstarten i 1945. I tre år før realisering var prosjektet gjenstand for nøye gransking og optimalisering av OKK og Oxer i samarbeid.

– Når vi nå har konvertert BREEAM og det meste av TEK 10 har vi endt opp med et bygg svært nær passivhusstandard, sier distriktssjef i OKK, Stig Berg, som har vært med i prosjektet fra planleggingsfasen og deltatt aktivt i produksjonsfasen.

– Samarbeidet med byggherre, rådgivere, underentreprenører og ikke minst Asker kommune har vært eksemplarisk. Våre egne ansatte, funksjonærer og håndverkere har gjort en kjempejobb vi alle kan være stolte av i lang tid fremover, sier Berg.

BREEAM Excellent
– Selve fremdriften og tiden bød på utfordringer. Rent bygnings-
messig er det andre håndterbart, bortsett kanskje fra selve glassatriet. Det blir produksjonsmessig krevende når det skal jobbes og monteres i høyder på opptil sju etasjer. OXER Gruppen hadde et ønske om et BREEAM NOR-bygg, noe som er avgjørende å få tidlig på plass tidligst mulig for å kunne innfri kravene. Det ble gjort mange altomfattende tiltak, som krever både kapital og ressurser, påpeker Strøm.

Som andre tidligere har erfart; selv om grunnlag og krav ligger der, var det også for OKK stadig ny mark å pløye. Ikke minst var det viktig å benytte seg av den kompetansen man allerede hadde, men også til ressurser utenfra.

– Byggenæringen har ennå ikke dette i blodet, og det er frem-
deles begrenset hvilke underentreprenører og leverandører som sitter med nødvendig erfaring. BREEAM-NOR stiller jo sterke krav til prosesser og materialer. Det var ikke innlysende at alle leverandørene kunne fremskaffe godkjente materialer – med godkjent sertifisering. Vi hadde god nytte av Optimera, som vi benytter på byggevarer. Der hadde vi en ressursperson som satt på verdifull kunnskap om diverse godkjente produkter, forteller Strøm.

Et stykke ut i prosessen, etter omfattende beregninger og tester, så utbygger, rådgivere og entreprenør at det var muligheter for å oppnå kravet til BREEAM-NOR Excellent. Det var viktig for OXER Gruppen.

Bevisste leietakere
– Jo, det har vært en krevende prosess, samtidig var det svært viktig for oss å kunne fremvise et Excellent-bygg i porteføljen. Vi ville tross alt ikke være dårligere enn vår nabo Aibel lenger ned mot Asker sentrum, bekrefter markedssjef Anniken Haug i OXER Gruppen.

– Utleiemarkedet er tøft, og det er viktig å kunne tilby det beste. Det går ikke bare på design, utforming og fasiliteter. Vi opplever at leietakere er veldig opptatt av sertifisering av bygg innenfor energi og miljø, påpeker hun.

Glassatriet dannes av de to buene på seks og syv etasjer, og inneholder resepsjon, vestibyle, kaffebar (med egen barrista!) og en stor kantine med delvis eksponert kjøkken. Heis- og trappe-
atkomst ligger midt i arealet, og gangbruene herfra og mellom de to volumene både binder sammen og bidrar til å bryte opp det veldige gårdsrommet. På tross av volumet er akustikken påfallende god, ikke minst på grunn av veggene som har stående eikespiler med duk bak.

– Samarbeidet med Asker kommune var svært godt. De hadde krav til rehabiliteringen av Drengsrudbekken og landskapet rundt. Kommunen var svært positive til en utvikling i området, noe som vil bety vesentlig flere arbeidsplasser. Det var vår intensjon å gi begge byggene et lyst uttrykk. De støyutsatte fasadene i Bygg B mot E18, har en spesialutviklet teglsteins-
kledning fra Randers, mens vi valgte å gi Bygg A mot Drammens-
veien en løsning med keramiske plater festet på en luftet fasade, sier Tale Øien i Arkitektene.

Selvvaskende fasade
– De keramiske platene har en såkalt hydrofil overflate. I et samspill med sollys og regn blir platene selvvaskende og fjerner forurensning fra eksos og industri. I tillegg til å spare utbygger for vedlikeholdskostnader, er platene antibakterielle; det er ikke noe organisk som klarer å etablere seg på overflaten, utdyper Stein Skogstad i Agrob Buchtal Norge AS.

Kongsberg Gruppen har flyttet fra tre steder i Asker og Bærum før de samlokaliserte seg i Asker Panorama. I tillegg har TeleComputing og RAC Group flyttet inn. OXER Gruppen – som fortsatt skal eie, drifte med vaktmesterordning og forvalte Asker Panorama – flytter selv inn eget hus. Avhengig av de enkelte leietakernes løsning, kan kontorbygget huse opptil 1.000 ansatte. De vil også kunne nyte godt av tilbudet på daglige avganger til og fra Asker stasjon med shuttlebuss.

Men skulle treningsiveren og miljøbevisstheten ta overhånd, har OXER Gruppen investert i el-sykler for leietakerne. De kan lades i bygget, men også ved ladestasjoner nede ved stasjonen.


Flere prosjekter