Illustrasjon: Asas Arkitektur

Asker Entreprenør bygger sykehjem i Fredrikstad

Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør går nå i gang med byggingen av Onsøyheimen sykehjem på Gressvik i Fredrikstad kommune.

Det nye sykehjemmet skal ha kapasitet til 120 beboere, og det er Fredrikstad kommune som står bak prosjektet. Asker Entreprenør ble tildelt totalentreprisen etter en anbudskonkurranse mellom til sammen åtte tilbydere, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på 310 millioner kroner uten merverdiavgift. Ferdigstillelsesdatoen er satt til 1. desember 2022.

Den samlede bygningsmassen blir på rundt 13.000 kvadratmeter, og vil bestå av to sammenhengende bygningskropper fordelt på fire etasjer. Foruten egne rom til beboerne skal anlegget også omfatte et dagaktivitetssenter, kafeteria, moderne storkjøkken og en rekke spesial- og fellesrom. Det gamle sykehjemmet ble revet i 2017, og dermed er det mulig å komme raskt i gang med grunnarbeidene,står det i pressemeldingen.

– Bygget skal oppføres på en trang tomt i et skrånende terreng. Forholdene gir oss noen ekstra utfordringer, men ikke verre enn at vi fint greier å løse dem, blant annet ved hjelp av tre tårnkraner, opplyser prosjektleder Tore-Jan Rønning i Asker Entreprenør i meldingen. Byggeplassen skal i tillegg være fossilfri.

Onsøyheimen sykehjem er Ø.M. Fjeld-konsernets tredje store byggeprosjektet i Fredrikstad-regionen i løpet av tre år.