Åsgård skole

Betonmastlogo

Betonmastlogo

LinkArkitektur

LinkArkitektur

StrykenGudbrandsen

StrykenGudbrandsen

Artea

Artea

Tiveta

Tiveta

SolliHoff

SolliHoff

RørSystem

RørSystem

NRCkept

NRCkept

Nordanlogo

Nordanlogo

Blomstertak

Blomstertak

Unilamp

Unilamp

Betonmast Østfold har bygget nye Åsgård skole på Ås utenfor Oslo.

Fakta

Sted: Ås

Prosjekttype: Skolebygg

Byggherre: Ås kommune

Totalentreprise: Betonmast Østfold

Kontraktsum eks. mva.: 330 millioner kroner

BTA: 15.200 kvadratmeter

Arkitekt: Link Arkitektur

Landskapsarkitekt, arborist: COWI

Rådgivere: RIB: Bright l RIG: RIGeo l RIE: Rådgiverhuset RIE: Østfold Elektro l RIV vent: KBS l RIV rør: Rambøll l RIBfy: F. M. Haaland l RIBr: Roar Jørgensen l RIM, RIA: Sweco l RIVA: Svendsen & Co

Underentreprenører og leverandører: Stikking: Solli & Hoff l Elektro: Østfold Elektro l Ventilasjon: Klima & Byggservice l Rørlegger: Rør-System l Riving: Norsk Saneringsservice l Kranførere: Kranfører l Grunnarbeider: Park og Anlegg l Prefab: Heidelberg Materials l Betongarbeider: Engebretsen Betong og Mur l Armering: Sjur Dahl Armering l Kjerneboring: Diamantboring l Branntetting: Bygg og Brannsikring l Glassfasader: Moss Glass og Fasade l Massivtre: Woodcon l Taktekking: Fagprosjekt l Utvendig tømrer: Tiveta l Innvendig tømrer: Tavegg l Murer: Lasse Holst l Maler: Artea l Blikkenslager: Follo Tak og Fasade l Tran-sportanlegg: Cibes Lift Norge l Stillas: Aluhak l Gulvavretting: Avretting l Gulvbelegg: Intep l Lås og beslag: Lexow Låsservice l Heis: Otis l Automasjon: Pascal Automasjon l Flis: Stryken og Gudbrandsen l Sportsutstyr: Titansport l Sedum: Blomstertak l Storkjøkken: Fredrikstad Storkjøkken l Vinduer: Nordan utvendig, Norgesvinduet Bjørlo innvendig l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Dører: Maxbo Proff l Solavskjerming: KvintBlendex l Metallarbeider: Vestfold Bygg og Rekkverk l Himlinger: Arne Himling l Fuging: Mr. Fug l Belysning: Unilamp Norden

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggestart var i juni 2021, som begynte med riving av den gamle skolen. To måneder senere var det klart for utgraving til det nye bygget, som også har en parkeringskjeller under hele skolen. Flerbrukshallens gulv ligger også på kjellernivå.

Åsgård skole er en fireparallells skole med plass til 784 elever til og med syvende skoletrinn. Skolene har 28 klasserom, sløydsal, avdeling for mat- og helse, tegning, form og farge og et kjemirom.

Lastfordelende bunnplate

– Bygget er fundamentert direkte på grunn på stiv, lastfordelende bunnplate. Bunnplate og kjellervegger er utført vanntett. Fasadene er kledd med termofuru og steniplater. Flerbrukshallen har massivtre yttervegger, og bæresystemet er av stål og hulldekker. Skolen for øvrig har bæresystem av prefabrikkerte betongelementer og stål med hulldekker i etasjeskillene. Ytterveggene består generelt av 350 millimeter isolert bindingsverk, med bruk av profiler i tre, sier prosjektleder Lasse Kristiansen i Betonmast Østfold til Byggeindustrien.

Innvendig er det blitt utstrakt bruk av finér og steniplater. Som i andre nye bygg, har skolen gjennomgående LED-belysning. Skolen har fjernvarme i tillegg til solcelleanlegg på taket.

– Utrolig innsats

Å bygge et såpass stort prosjekt både under deler av pandemien og problemer i forhold til krigen i Ukraina, har naturligvis skapt utfordringer. Ifølge prosjektlederen har de største utfordringene vært knyttet til fremdrift med tanke på enkelte leveranser av blant annet stål.

– En svært viktig sak for byggherren, var at skolene skulle stå ferdig til skolestart høsten 2023. I samarbeid med dem, endret vi på enkelte produkter slik at hindring av fremdriften ble så liten som mulig. Ved utførelse av flerbrukshallen ble det forsinkelser på stålleveransen som medførte at vi kom flere uker på etterskudd, og fryktet at vi ikke fikk den ferdig til skolestart. Men til tross for leveranseproblemene, klarte vi likevel å ferdigstille flerbrukshallen med en utrolig innsats fra alle involverte. Vi klarte til og med å få den klar før sommerferien, sier en fornøyd Kristiansen.

Fornøyd byggherre

I en e-post til Byggeindustrien, skriver prosjektleder ved Prosjektavdelingen i Ås kommune, Leif Klemetrud:

«Byggherren er godt fornøyd med sluttresultatet og samarbeidet som har vært med entreprenøren underveis i prosjektet. Det er funnet gode løsninger underveis i prosjektet på utfordringene knyttet til korona og krigen i Ukraina. Det er vektlagt bruk av robuste materialer som tåler bruken som er på en barneskole, blant annet bruk av tre i stedet for gips på veggene. Uteområdene er etablert uten bruk av gummiasfalt.»

Sivilarkitekt Nicole D. Stobbe i Link Arkitektur, skriver dette om prosjektet i en e-post til Byggeindustrien:

«Beliggenheten er sentral, og skolen inngår som en del av Rådhusparken. Bygget består av flere volumer som er sammensatt på en leken måte. Totalt er skolen ca. 15.200 kvadratmeter stor, men de enkelte volumen er ikke mer enn to eller tre etasjer over bakken. Ved dette grepet tilpasses bygningsmassen den omkringliggende småhusbebyggelsen og understreker konseptet: «En skole i parken». Derfor er også flerbrukshallen nedsenket i terrenget, for å tone ned det store volumet.

De ulike volumene knyttes sammen med et stort og transparent allrom som har én tydelig siktlinje fra Rådhusparken mot Søråsjordet. Skolens uteområder ses i sammenheng med Rådhusparken, og innbyr til lek, opphold og rekreasjon også utenfor undervisningstiden.

Fasadene og utsmykking tar referanser fra Campus Ås. Campus Ås er Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø- og biovitenskap. Området består av monumentale steinbygninger omgitt av parker, Boksmia med utmurt bindingsverk og landlige grønt-arealer. Dette dannet grunnlaget for konseptet til nye Åsgård skole. Utsmykkingen ved skolen tar for seg de karakteriske trekkene fra kulturminnene i Ås.»


Flere prosjekter