Åsane vgs, kulturhus og bibliotek

I Åsane i Bergen har Constructa Entreprenør ført opp et bygg som rommer ny videregående skole for yrkesfag og kulturhus med flere saler og bibliotek.

Fakta

Sted: Åsane

Prosjekttype: Nybygg, skole og kulturhus

Totalkostnad: 880 millioner kroner inkludert merverdiavgift

Bruttoareal: Cirka 26.700 kvadratmeter

Tiltakshavere: Vestland fylkeskommune og Bergen kommune

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Arkitekt: HLM arkitektur i samarbeid med b+b arkitekter

Kulturrådgiver: Kulturhusplan DA

Interiørarkitekt kultur og bibliotek: Nærø Interiørarkitekter

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Totalrådgiver: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Rivning og grunnarbeid: Rivenes l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm l Leverandør prefab betongelement: NOBI Voss l Leverandør DT element: Spenncon l Gulvstøp: Betonggulv l Q-dekke: Fana Stål l Stålarbeid: Alsaker Stål l Lettak-elementer: Lett-Tak Systemer l Taktekking: Fløysand Tak l Sedumdekke: Bergknapp l Alu/glass fasade: John Holvik l Vinduer: Nordvestvinduet l Prefabrikkerte yttervegger: Leigland Bygg l Fasadeplater: Bergen Air l Solavskjerming: Vental l Dører: Neumann Bygg l Blikkenslager: Bygg og Ventilasjon l Trapper og rekkverk: Trappekompaniet l Spilehimlinger og spilevegger: Innomhus l Systemveggleveranse: Bosvik l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Maler: Malermester Røed l Gulvlegger: Byggtapetsermester Stigen & Kronheim l Parkett: Bo Andrèn Norge l Tømrer, systeminnredning og mur/flis: Constructa Entreprenør l Snekkerarbeider: Faginnredning l Rørlegger: Anders O Grevstad l Utvendig rørlegger, vann og avløp: Kaliber l Elektro: Frøland & Noss Elektro l Ventilasjon: Hamstad l SD-anlegg/automatikk: Celsius Teknikk l Heiser: Scan Heis l Traversskinner/personløftere: Etac l Branntetting: Firesafe l Sprinkler: Sprinkler Vest l Porter: Windsor Door l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Sceneteknikk: Audiens Norge l Skyveamfi: Fora Form l Skoleinventar og fast inventar: Idema l Verkstedsutstyr: Preqas l Verkstedsmaskiner: Meidell l Traverskran: Industrikran Norge l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken l Webhotell og BIM: Rendra l Brakker og lifter: Cramo l Rent tørt bygg: RTBC rigg og renhold l Transport og mottak byggavfall: Ragn Sells

Det er Vestland fylkeskommune (skoledel) og Bergen kommune (kulturdel) som er byggherrer i prosjektet som ligger sentralt i Åsane bydel.

Bygget er prosjektert i samspillsentrepriser og ført opp i totalentreprise av Constructa Entreprenør. Constructa Entreprenør har også levert nye veianlegg på begge sider av bygget. Arkitekter er HLM Arkitektur i samarbeid med b+b arkitekter. Smedsvig Landskapsarkitekter har vært landskapsarkitekt, mens Multiconsult er totalrådgiver.

Kostnadsrammen er på 880 millioner kroner med merverdiavgift. Beløpet er redusert med 100 millioner kroner etter gjennomgang av prosjektet. Byggestart var i mai 2018, og bygget ble tatt i bruk i august i år.

Da byggeaktiviteten vart på topp var over 200 personer med, og prosjektleder Erik Sohlberg i Constructa Entreprenør forteller at prosjektet er komplekst og at bygget har en rekke spesialleversanser til mange ulike brukergrupper.

– Kombinasjonen av skole og kulturhus har vært utfordrende og spennende. Byggeprosessen har gått greit med godt samarbeid mellom aktørene, sier Sohlberg.

Alle tekniske fag har ifølge Sohlberg jobbet modellbasert og brukt BIM.

– BIM er også brukt i prosjekteringen, opplyser han.

Stort og komplekst

Tomten er på cirka 25 mål og har i hovedsak masser på fjell. Samlet areal er cirka 26.700 kvadratmeter, og kulturdelen utgjør cirka 4.000 kvadratmeter.

Bygget har tilnærmet L-form. Bærende konstruksjon består av prefabrikkerte søyler og bjelker, søyler og bjelker av stål og plasstøpte vegger. Etasjeskiller er hulldekker (DT-elementer i verkstedene).

Taket er flatt, isolert og tekket med takbelegg. Tak på teknisk rom er av lekktakselementer. Fasadene er kledd med termofuru og mørk tegl. Ved byggets tre innganger og i deler av første etasje er det glassfasader.

Skolen er dimensjonert for cirka 1.100 elever på yrkesfag og 600 elever innen voksenopplæring. Det er cirka 200 arbeidsplasser i skoledelen.

I kulturhuset er det en kultursal med cirka 485 sitteplasser i et delvis fast og delvis uttrekkbart amfi, en multisal (blackbox) med 130 sitteplasser i et uttrekkbart amfi, kulturverksteder for dans, musikk og visuelle kunstfag med lager og garderober, bibliotek, klubblokaler for utviklingshemmede og ungdomsklubber, administrasjons- og personalareal, møterom, kafe i kombinasjon med kantinen og klasserom.

Kultursalen har støttefunksjoner som sminkerom, artistrom, lager og vrimleområder. Scenen i kultursalen er på 200 kvadratmeter. Takhøyden er 12 meter, noe som gir god akustikk og god plass til sceneteknisk utstyr. Ved forestillinger der publikum står er det plass til 1.000 personer.

Multisalen er på 160 kvadratmeter og har en scene på 50 kvadratmeter. Hvis publikum står er det plass til 250 personer. Denne salen er spesielt tilrettelagt for dans og skal brukes som dansesal når rommet er ikke i bruk for arrangementer.

Både hovedsalen og multisalen er utstyrt med teleskopamfi som gir stor fleksibilitet i bruk. Begge salene er utstyrt med elektroakustisk anlegg som gir mulighet til bruk for diverse arrangementer.

Backstage, lager og garderober er plassert med direkte tilgang til de to salene og et klubblokale. Klubblokalet har et stort flerbrukspotensialt og er lagt i overgangen mellom kultursaler, utstillingslokale og biblioteket. I tillegg har klubblokalet direkte inngang fra gateplan fra øst.

Kunst og håndverkverksted og studio for visuell kunst åpner seg opp mot det såkalte kulturtorget på bakkeplanet, slik at det inngår i et stort «kulturgulv». I kulturhjørnets andre etasje ligger musikkverksteder, lydstudio og dansesal, garderober og direkte kobling til vrimleareal foran inngang til hovedsalen.

Biblioteket er et kombinert skole- og folkebibliotek. Det er bygget over to plan og inneholder avdelinger for barn, ungdom og voksne. Arealet er cirka 800 kvadratmeter. Det har nær tilknytning til kulturdelen og kafe i et felles vrimleområde med skolen. Det er egen inngang fra atkomstplassen for døgnåpen virksomhet.

Elevene har også direkte adkomst til biblioteket fra andre etasje.

Kulturdelen av bygget er planlagt som et sted der elever, pensjonister, barnehagebarn, kunst- og kulturinteresserte, bibliotekbrukere, kulturskoleelever, lag og foreninger møtes. Kulturhuset vil ha cirka 25 fast ansatte og kan ha inntil 2.000 besøkende daglig.

En viktig del av fellesarealene er et stort innvendig torg med amfi og atrium. Fra torget er det atkomst til resten av bygget, både til skoledel og kulturdel. Atriet går over fire etasjer og har glasstak. I atriet er det gangbruer og trapper. Kantinen ligger i torget.

Samarbeidsprosjekt

HLM arkitektur og b+b arkitekter har samarbeidet om byggets arkitektur. Oppdragsansvarlig Per Højgaard i HLM arkitektur forteller at det var viktig å skape et inkluderende, stolt og utadvendt bygg i Åsane sentrum.

– Skolen speiler den fremtidsrettede satsningen på yrkesfag og kulturhuset gir liv til bygget og byen også utenom skoletid. Tomten begeistret oss. Den unike plasseringen på hjørnet av Åsane sentrum og den spennende sambruken mellom yrkesfag-utdanningen og kultur er bakteppe for hvorfor bygget ser ut som det gjør i dag. Reguleringsplanen viser en diagonal akse som kobler rekreasjon og idrett med et nytt utvendig torg i sentrum. Kulturaksen har vi kalt den. Byggets ulike funksjoner synligjøres i møte med byen og kulturaksen. Det er lagt vekt på å legge store åpne romsoner vendt ut mot omgivelsene, slik at livet i huset eksponeres og inviterer forbipasserende inn i huset. Det viktige hjørnet ved adkomstplassen er skulpturelt utformet med åpen glassfasade i to etasjers høyde og signaliserer hovedatkomsten til skolen, biblioteket og kulturhuset, forklarer Højgaard.

Aina Lille-Langøy i b+b arkitekter, ansvarlig for kulturdelen, forteller at bibliotek og kulturhus ligger samlet mot sentrum og forsterker den urbane kvartalsstrukturen.

– Mot kulturaksen trapper bygget seg og gir rom for solrike, varierte uterom, sier hun.

Verkstedhallene ligger på rekke og rad i et rektangulært to etasjers volum som avslutning på kvartalet. Skolen er samlet i tredje og fjerde etasje, med innskårne terrasser som skal skalere ned volumet og gi gode proporsjoner.

Lys storstue

Verkstedene og alle kulturfunksjonene henvender seg inn mot det indre torget som fungerer som en stor felles vrimle- og møtesone. I senter av vrimlesonen ligger et stort amfi med skolekantinen. Det er sittesoner langs store glassfasader med dører ut mot overdekte sitteplasser i hagen.

– Vi har ønsket at storstuen skal fremstå lys og nedskalert med ulike soner og spennende romslige opplevelser. Den flotte kunsten bidrar sammen med arkitekturen til nettopp det, mener Højgaard.

Den utvendige material- og fargepaletten er ifølge arkitektene valgt for å tydeliggjøre de ulike virksomhetene i bygget. De store dobbelthøye glassfasadene, sammen med gulleloksert aluminium skal fremheve hovedinngang, bibliotek og kulturhuset. Verkstedene er kledd med mørk bestandig tegl og skoledelen i tredje og fjerde etasje har et mykere treutrykk.

Innvendig er det brukt betong, tre og svarte absorbentplater. Ifølge arkitektene har det vært viktig å fremheve kultursalene, kontrasten mellom røff betong og treinnslag både på vegger, kunst og i himling.

Højgaard og Lille-Langøy sier de er spent på om intensjonene med prosjektet blir til virkelighet.

– Vi kalte vårt vinnerprosjekt Hjørnesteinen og det er et nytt fundament i Åsane sentrum. Vi håper det blir ny arena å møtes på og et knutepunkt for alle i vestlandsamfunnet, sier Lille-Langøy.

Tre kjerneområder
Landskapsarkitekt Benedicte Eriksen i Smedsvig Landskapsarkitekter sier at utomhusområdet har tre kjerneområder.

– Adkomstplassen er skolens ansikt utad og inviterer elever og besøkende inn i det store adkomstatriet. I fremtiden vil plassen bli en del av et større torg som vil strekke seg helt fra Bybanestoppet til kirken, den nye skolen og kulturhuset, og fungere som den nye møteplassen for det nye sentrum i Åsane. Lenger vest glir plassen over i en skolepark der det er rikelig med sitte- og oppholdsplasser for elever og ansatte, en leselund, bordtennisbord og muligheter for å drive med ballspill og andre aktiviteter på toppen av det markante, oransje gummilandskapet. Terrengformen rommer også et sykkelhus. Verkstedsplassen på nordsiden av bygget er yrkeselevenes praktiske utegulv. En stålstruktur med klatreplanter rammer inn plassen, demper virkningen av byggeaktivitet på plassen, og skaper en grønn fasade langs gaten mot Horisont, sier Eriksen.

Totalrådgiver

Oppdragsleder Helge Vatshelle i totalrådgiver Multiconsult sier prosjektet har vært både lærerikt og utviklende.

– Kombinasjonen av skole, verksteder og kulturhus som ligger i samme bygg har gitt mange spesielt krevende detaljer, særlig innenfor fagområdet akustikk. Totalt har vi hatt cirka 100 personer med på dette prosjektet, sier Vatshelle.

Fornøyd byggherre

Gunnar Hemre Ringheim i Vestland fylkeskommune er fornøyd med bygget.

– Flere av brukergruppene fikk komme med innspill i samspillsfasen og hatt mulighet til å påvirke prosjektet, sier Ringheim.

Siv Stavseng, prosjektkoordinator for Bergen kommune, sier at kommunen er svært stolt over at det endelig er bygget et kulturhus og nytt bibliotek i bydelen.

– Hele bydelen gleder seg til å ta bygget i bruk, sier Stavseng.

BREEAM Excellent

Prosjektet har hatt høye miljøambisjoner. Det er et passivhus med oppnådd BREEAM Excellent-klassifisering for design og prosjekteringsfasen og er i sluttfasen av sertifisering for fasen etter oppføring, også der med mål om Excellent. Bygget er i energiklasse A og beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 72 kWh. Under byggeperioden har sorteringsgraden for byggavfall vært 93 prosent.

Oppvarming og kjøling er basert på fjernvarme og fjernkjøling fra Horisont, og det er solcelleanlegg på deler av taket.


Flere prosjekter