AS Anlegg og Cramo AS i outsourcing-avtale

Maskinutleieselskapet Cramo AS har kjøpt alle maskiner og brakker fra byggentreprenøren AS Anleggs virksomhet i Sør-Norge. Samtidig tegnes en samarbeidsavtale som innebærer at Cramo blir hovedleverandør av maskin og utstyr i Sør-Norge og prioritert leverandør i øvrige regioner.

I utgangspunktet strekker avtalen seg over fem år. Cramo AS, som ble dannet gjennom sammenslåingen av Kramo AS og Citarent AS i 2001, er et av Norges ledende maskinutleieselskaper med virksomhet fordelt på 11 avdelinger rundt om i Norge. Selskapet er en del av Cramo-konsernet, et av Europas største utleieselskap med virksomhet i åtte land og med hovedtyngde i Skandinavia. AS Anlegg er et av de største entreprenørfirmaene i Norge med en omsetning i 2001 på ca. 1000 MNOK. AS Anlegg har ca. 550 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim (hovedkontor), Oslo, Bodø og Kirkenes. Cramo har en nær relasjon med AS Anlegg som har utviklet seg positivt gjennom flere år, sier Helge Haldorsen, adm. direktør i Cramo AS. Nå går vi sammen i bresjen for en type samarbeid som jeg tror kommer til å få stor betydning både for oss og AS Anlegg, men også på sikt for maskinutnyttelse i alminnelighet. Komplett outsourcing av denne typen er noe som er økende innen Cramo-konsernet, og som vi er relativt alene om å kunne tilby. Byggevirksomhet er vår kjernevirksomhet, sier Svein Moan, innkjøpssjef i AS Anlegg. Maskinvirksomheten er en støttefunksjon men en veldig viktig sådan. Gjennom å overføre ansvaret for denne delen til Cramo, som har det som sin kjernevirksomhet, håper vi å kunne effektivisere maskindriften og redusere kostnadene samtidig som vi kan satse mer ressurser på å utvikle bygg- og anleggsvirksomheten. Gunnar Glifberg, som er konsernsjef i Cramo, bekrefter i en kommentar at de strategiske allianser som man har med tre av Sveriges syv største entreprenørene, nå får sin første tilsvarende allianse i Norge.