Forfatterne av den kommende læreboka innen VA på bachelor-nivå presenterer sine tanker. Foto: RIF

Forfatterne av den kommende læreboka innen VA på bachelor-nivå presenterer sine tanker. Foto: RIF

Arrangerte nettverkstreff for fremtidens VA-Ingeniører

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) var nylig vert for et nettverkstreff der ledende aktører innen vannbransjen og utdanningsinstitusjonene samlet seg for å diskutere hva man trenger av fremtidens VA-ingeniører.

Nettverkstreffet ble arrangert i samarbeid med interesseorganisasjonen Norsk Vann, som representerer VA-anleggseierne og utdanningsinstitusjonene, og fant sted på Swecos kontor i Lillestrøm. Deltakerne, fra fagskolenivå til doktorgradsnivå, representerte nærmest alle utdanningsinstitusjoner innen feltet, inkludert NTNU, NMBU, Oslo Met, USN, UiT, UiA, Høgskolene på Vestlandet og i Østfold, fagskolen på Innlandet og Næringslivsringen i Trondheim. Av rådgiverne var Norconsult, Cowi, Multiconsult, Asplan Viak og Sweco representert ved medlemmene av RIFs ekspertgruppe innen Vann- og miljøteknikk.

Hovedfokuset for nettverkstreffet var en gjennomgang av temaer som skal dekkes i den kommende læreboka på bachelornivå for VA-ingeniører.

– Å sikre langsiktig rekruttering til VA-faget er ikke noe hver enkelt aktør kan løse på egen hånd, men i samarbeid mellom akademia, næringen og myndighetene, sier Svein Erik Bakken fra RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk. Han påpekte viktigheten av samarbeid for å møte de utfordringene som ligger foran aktørene innen VA-sektoren.

Nettverkstreffet har vært en fysisk møteplass i 15 år.