Foto: Geir Røer/Nils Gelting Andresen/Klimaetaten
Foto: Geir Røer/Nils Gelting Andresen/Klimaetaten

Arrangerte fossilfri lastebilparade

Oslo og Viken samarbeider for å gjøre tungtransporten fossilfri i de to fylkene. Samarbeidet ble lansert med en fossilfri lastebilparade fra Tusenfryd til Grønlikaia i Oslo.

Tunge kjøretøy står for 25 prosent av utslippene fra veitrafikken i Oslo, og Klimaetatens beregninger av utslippene mot 2030 viser at utslipp fra tunge kjøretøy ikke vil gå ned uten ytterligere tiltak.

– Oslos mål er å bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030, og Fylkesrådet i Viken har som mål at fylket skal bli et nullutslippssamfunn, der klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. For å nå målet, må også utslippene fra tunge kjøretøy reduseres, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

– Det er bra at næringslivet i Osloregionen er ambisiøse og ønsker å kutte sine klimagassutslipp, men veien til omstillingen kan være litt krevende, spesielt for mindre aktører. Nå vil Oslo og Viken hjelpe tungtransportaktørene slik at det blir lettere for hele bransjen å omstille seg. På den nye nettsiden vår fossilfrilastebil.no deles matnyttig informasjon slik som støtteordninger, miljøkrav i kommunens innkjøp og en oversikt over hvilke klimavennlige kjøretøymodeller som finnes på markedet, forteller byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

– En overgang til fossilfritt er avhengig av at transportbransjen kjenner til de ulike virkemidlene som finnes og planlegges av kommunen, fylkeskommunen og andre. Derfor samarbeider Oslo kommune ved Klimaetaten, med Viken fylkeskommune, om en kampanje rettet mot tungtransportbransjen. Kampanjen finansieres av Klimasats-midler fra staten, skriver kommunen.

– Vi er veldig glade for å ha mottatt Klimasats-midler til dette formålet. Det er mange fordeler og muligheter som finnes ved å gå over til el, hydrogen og biogass, men Oslo kommune og Viken fylkeskommune har i dialog med transportbransjen avdekt en mangel på kunnskap om eksisterende og fremtidige klimavirkemidler. Dette er en stor barriere for overgang til fossilfrie drivstoff. Samarbeidet vårt er både viktig og slagkraftig ettersom store deler av transportbransjen knyttet til Østlandet opererer både i Oslo og Viken, forteller fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp), i Viken Fylkeskommune.

For å markere starten på det tunge samarbeidet ble det 19. januar arrangert en fossilfri lastebilparade. Den besto av sju kjøretøy, som startet ferden på Tusenfryd og endte opp på Grønlia i Oslo havn. Lastebiler fra aktører som Becker, Schenker, ASKO, Posten og Tom Wilhelmsen, i tillegg til Oslo Havns egen el-lastebil, dannet en lastebilparade.

Lastebilparaden besto av både elektriske og biogassdrevne lastebiler og tippbiler som benyttes til anleggstransport og distribusjonsbiler som brukes til varelevering i Oslo.

– I dag er de fleste elektriske bilene helt opp til 27 tonn, og det forventes at det kommer flere og tyngre modeller og modeller med lengre rekkevidde allerede i år, skriver kommunen.