På Tunneldagene er det lagt opp til en befaring på Follobaneprosjektet. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Arrangerer Tunneldagene neste uke - med befaring på Follobaneprosjektet

11. og 11. april arrangerer NFF Tunneldagene 2018 på Lillestrøm, og i år har man også lagt inn en befaring på Follobaneprosjektet.

Tunneldagene er arrangert fem ganger siden 2006, og er en møteplass for hele tunnelbransjen, med byggherrer, entreprenører, konsulenter og leverandører. Det fokuseres på utveksling av nyheter, oppdateringer og erfaringer innen tunnelfaget, og det åpnes for interessante diskusjoner rundt ulike temaer som er tidsaktuelle.

Som en del av Tunneldagene er det lagt inn en befaring til Follobaneprosjektet, Norges største samferdselsprosjekt. Befaringen vil omfatte besøk inne i tunnelanlegget på en av de fire TBM-ene.

For øvrig blir det presentasjoner fra de store, profesjonelle byggherrene, der deltakerne får et innblikk i kommende tunnel- og underjordsprosjekter i årene fremover. I tillegg blir det tekniske og miljørelaterte innlegg.
Les mer om arrangementet her