Sverre Tiltnes er møteleder for arrangementet.

Arrangerer seminaret "Vi bygger best - med åpenhet og tillit"  - se arrangementet live på bygg.no

Bygg21 inviterer til frokostmøte 9. april kl. 08.00 – 09.30 på Sentralen, Øvre Slotts gate 3 i Oslo. Temaet er hvordan samhandling basert på åpenhet og tillit skaper bedre effektivitet og resultater i byggeprosjekter. Du kan se arrangementet liver her.

I Bygg21s veileder for god samhandling Vi bygger best – med åpenhet og tillit blir det gitt seks hovedanbefalinger som gjør det mulig å etablere åpenhet og bygge tillit mellom partene allerede fra start. På frokostmøtet vil du få vite hvordan forskjellige aktører allerede har tatt i bruk veilederen i et helt konkret prosjekt, og hvordan prinsipper for samhandling kan kontraktsfestes – uavhengig av kontraktsform.

Innledere er:

Karsten Hjertholm, leder av Bygg21s arbeidsgruppe om Samhandling, og partner i Stor-Oslo Eiendom. Karsten presenterer anbefalingene i Bygg21s veileder «Vi bygger best – med åpenhet og tillit», og hvordan de jobber med samhandling i prosjektet Meierikvartalet spesielt og i Stor-Oslo generelt.

Anne Christensen, arkitekt i DARK, presenterer Meierikvartalet og snakker om sine erfaringer med samhandling i prosjektet. Har Bygg21s veileder gjort det noe bedre for arkitekten?

Tor Berglid, Bunde Bygg AS, byr på samhandlingserfaringer og -utfordringer, og forteller om hvordan bruk av veilederen på Meierikvartalet virker på samhandlingen i prosjektet.

Steinar Holm, GK, forteller om hvordan samhandling oppleves fra en UEs perspektiv.

Harald Kobbe, advokat i Kluge, «tegner» hvordan uenigheter som allikevel oppstår kan og bør løses.

Møteleder er direktør, Sverre Tiltnes, Bygg21.