Rebekka Smeland (f.v.), organisasjonssjef Kruse Smith Anlegg, Irene Sveva, HMSK-sjef Hæhre Entreprenør og Iselin Hellum, HMSK-sjef Isachsen Anlegg. Foto: HI Entreprenører

Rebekka Smeland (f.v.), organisasjonssjef Kruse Smith Anlegg, Irene Sveva, HMSK-sjef Hæhre Entreprenør og Iselin Hellum, HMSK-sjef Isachsen Anlegg. Foto: HI Entreprenører

Arrangerer HMS-dager i HI Entreprenører

Over 1.400 ansatte i Hæhre, Isachsen og Kruse Smith Anlegg deltar i disse dager på en rekke aktiviteter som er en del av HMS-dagene som gjennomføres på tvers i entreprenørkonsernet.

For snart tre år siden lanserte de et eget sikkerhetskulturprogram for å styrke sikkerhetskulturen i alle selskapene. HMSK-sjef i Hæhre Entreprenør, Irene Sveva, er klar på at sikkerhet og trygt hjem alltid er det viktigste.

– Det å samarbeide på tvers innenfor sikkerhetskultur har åpenbart bidratt til positive synergier. Selv om vi er tre ulike selskaper er mange av utfordringene våre like. Å dele kunnskap, erfaringer og arbeidsmetoder – og ikke minst samarbeid om utforming, synliggjøring og kommunikasjon, styrker HMS-arbeidet hos alle, sier Sveva i en pressemelding.

HMSK-sjef i Isachsen Anlegg, Iselin Hellum, trekker frem gode vaner som avgjørende i det å jobbe sikkert i arbeidshverdagen - og at gode vaner blir styrket gjennom øvelse.

– HMS-dagene består blant annet av beredskapsøvelser, visning av egenproduserte filmer med etterfølgende diskusjoner  og i år gjennomfører vi første gang HMS-rebus med premier. Og vi fortsetter å løfte frem rutinene rundt det at vi må stoppe opp, tenke oss om, og snakke sammen i forkant av alle risikofylte arbeidsoperasjoner. Som et ledd i å innarbeide denne rutinen benytter vi tre enkle ord: STOPP–TENK–SNAKK. Vi har som mål at dette skal bli en naturlig del av alles vokabular, sier Hellum.

– Et annet område som det rettes spesielt søkelys på under årets HMS-dager er det vi omtaler som "Stille avvik", sier organisasjonssjef Rebekka Smeland i Kruse Smith Anlegg.