Illustrasjonsfoto

Arrangerer frokostseminar om BIM og digitalisering - se seminaret live på bygg.no

Torsdag 25. januar vil Nye Veier, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) arrangere et felles frokostmøte om digitalisering og dele praktiske erfaringer. 

Basert på ønske om å dele erfaring og beste praksis arrangerer Nye Veier, RIF og EBA et frokostmøte med tema «Digitalisering» og finner sted i NHO-bygget i Oslo.

Møtet er helt fullbooket – men du kan se arrangementet live her på bygg.no.

På frokostmøtet vil man ta utgangspunkt i erfaringene E6 Kolomoen - Arnkvern og Arnkvern – Moelv. Per Qvalben i Nye Veier, Torbjørn Tveiten fra Via Nova, Trond Eric Slettum fra betonmastHæhre, Neal Nordahl fra Veidekke og Terje Glad fra Sweco vil dele sine erfaringer fra disse prosjektene.

- Det er behov for en arena for kommunikasjon på tvers av rådgivere, entreprenører og byggherrer slik at vi sammen kan løfte næringen videre. Vi har derfor en målsetning om at våre frokostmøter blir en ny, viktig og regelmessig møteplass for bransjen hvor aktuelle saker tas opp jevnlig, sier Ingrid Hovland, adm. direktør i Nye Veier AS.

- Vi mener det er positivt at byggherre stiller krav om samhandling, gjerne også samlokalisering for prosjekteringsgruppe og utførende, og legge til rette for deling, læring og utvikling mellom rådgivere og utførende. Byggherre må stille krav om fri flyt av alle filer og modeller, slik at alt er tilgjengelig for alle, og at modell skal gjelde før tegning. Krav om bruk av VDC vil også sikre en god metode for gjennomføring av prosjektet. Sist, men ikke minst – det er kanskje en selvfølge når vi har satt digitalisering på agendaen for dette møtet, men det må også stilles krav til at alle aktører i prosjektet har tilstrekkelig BIM/digital kompetanse, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

- Anleggsnæringen har kommet langt i å ta i bruk digitale verktøy. Bruk av BIM har bragt norske rådgivende ingeniørfirmaer i en ledende posisjon i bruk av digitale modeller for prosjektsamarbeid, men for å få ut potensialet som ligger i digitalisering, er det derimot viktig at vi ikke kun digitaliserer hver for oss. De store samfunnsgevinstene kommer når vi digitaliserer sammen. Det er derfor viktig at både byggherrene, rådgiverne og entreprenørene er pådrivere for digitalisering i bygg - og anleggsnæringen, sier adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

Se programmet her