Foto: Betongelementforeningen

Arrangerer fagseminar om miljøinnovasjon i betongindustrien

29. januar gjennomføres et innovasjonsseminar som del av Betongindustridagene 2020.

John-Erik Reiersen

– Europeisk, og kanskje spesielt nordisk sement- og betongindustri, er midt i en stor innovasjons- og endringsprosess. Det skjer en serie små og store innovasjoner og endringer hver dag. Våre danske kolleger beskriver det som lagvis forbedring sier John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen til Byggeindustrien.

Han peker på at selv om karbonfangst og lagring (CCS) ikke er på plass ennå, har betongbygg på noen få år blitt enda mer konkurransedyktig på miljøytelser.

– Dette skyldes ikke bare forbedringer hos betongbedriftene, men også hos norsk bergindustri, stålindustrien og andre deler av verdikjeden. I dag har produksjon og bygging av norske miljøambisiøse betongbygg minst like gode klimaytelser som tilsvarende trebygg. Dette er vi veldig stolte av, det er de utslippene vi blir kvitt i produksjons og byggefasen akkurat nå som telle dersom vi skal bidra til å nå målene i Parisavtalen, sier Reiersen.

På seminaret får man høre mer om den norske industriutviklingen, blant annet innen karbonfangst og lagring. Gassnova og Norcem vil fortelle om hvor man er i løypa og hva effektene av investeringen i den nye infrastrukturen vil bli for norske industribedrifter.

– Vi får også høre om karbonfangst, bruk og lagring (CCUS) fra Canadiske bedrifter som har kommet langt på dette området. Vi synes teknologiene er kjempespennende, kanskje spesielt fordi noen av de er direkte implementertbare i norske betongfabrikker. Vi får også høre om mer klimaeffektiv transport fra ECO-1 og Norges Lastebileierforbund som også forteller om hva man tror komme av helt utslippsfri transport i fremtiden. Kynningsrud Nordic Crane AS gir også et foredrag om fossilfri montasje av bygg, utdyper Reiersen.

På siste del av seminaret skal man diskutere "more for less", altså mer funksjon og mindre materialbruk.

– Optimale konstruksjoner gir god økonomi og gode miljøytelser, rådgivere og byggherre har blitt mer oppmerksom effektene av optimalisering i stedet for å sammenligne konstruksjonen med et referansebygg som tidligere bare var en skrivebordøvelse. Avslutningsvis ser vi på ombruk som forretningsområde, kanskje betongelementprodusentene skal leie ut byggets bæresystem i fremtiden? spør Reiersen.

Betongindustridagene ligger an til å bli tidenes største.

– Foreløpig ser det ut til at 270-280 personer vil delta og cirka 30 bedrifter vil ha utstillinger, sier en fornøyd Reiersen.