Arrangementet finner sted på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand.

Arrangerer Byggedagen for 23. gang i Kristiansand

For 23. gang arrangerer Kristiansand Byggeforum Byggedagen, og årets arrangemenet går av stabelen mandag 4. november.

– Dette er en viktig møteplass der den lokale bygg- og anleggsbransjen kan møte politikere, offentlige byggherrer og administrasjon, sier Hilde Waage, regiondirektør i EBA Agder.

Fjorårets Byggedag ga et innblikk i de forestående samferdselsprosjektene i regionen, hvordan vi skal bo og hvordan skal vi møte kravene og intensjonene om fortetting og miljø.

– I år vil vi tilby engasjerte bidragsytere som hver for seg vil presentere planer og tanker omkring K3. Ellers har bransjen sitt de ville ha sagt. Dagen avsluttes med utdeling av byggeprisen, legger Waage til.

Deltakere på arrangementet er eiendomsutviklere, advokater, entreprenører, byggmestre, konsulenter, arkitekter, fagfolk i offentlig virksomhet, politikere og andre med innfl ytelse og gjøremål innenfor planlegging og utbygging i Kristiansandsområdet.

Arrangementet starter mandag 4. november klokken 08.30 på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand.

Fylkesordfører Arne Thomassen ønsker velkommen før Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder, snakker om regionplan 2030 - satsingsområder for byggenæringen. Andre foredragsholdere er Knut Felberg, leder for by og samfunnsenheten, Kari Sandberg, adm.dir. EBA, Morten Haakstad, leder, Næringsforeningen Arendal, Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret, Johnny Ødegård, Rådgivende Ingeniørers Forening, ekspertgruppe VA, Sverre Tiltnes, direktør Bygg 21, Bård Dybsjord, Undervisningsbygg, Jon Syrtveit, styreleder EBA og Venke Moe, Plan – og bygningssjef.