Årnes barnehage

Anleggsleder Atle Emilsen kan se tilbake på en rask og effektiv byggetid. - Det har blitt en flott barnehage, sier han.

Consto Eide AS hadde et tidsskjema på ni måneder for å bygge Årnes Barnehage, men trengte bare i overkant av syv måneder for å utføre jobben.

Fakta

Sted: Årnes

Prosjekttype: Barnehage

Entreprisekostnad eks.mva.: 42 millioner kroner

Byggherre: Nes kommune

BTA: 1.700 kvadratmeter

Arkitekt: Lillestrøm Arkitekter

Landskapsarkitekt: Haug Landskap

Rådgivere: RIB og RIBfy-LCC: Norconsult I RIE: Myhre Elektro I RIV Rør: A Aulie I RIV Ventilasjon og automatikk: Techno Team Prosjekt I RIBrann: Erichsen & Horgen I RIGeo: Stokkebø Competanse I Norconsult AS I RIBfys: Rambøll I RIAku: Brekke & Strand Akustikk

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Rønningen Maskin I Stålkonstruksjon/Betongelementer: Åkrene Mek. Verksted I Heiser: TKS Heis I Rørarbeider: A Aulie I Ventilasjonsarbeider: Techno Team Prosjekt I Elektroanlegg: Myhre Elektro I Taktekking: Icopaltak I Yttervegger: Econdo I Blikkenslagerarbeid: Blikkenslager Walter Fritz I Tynnavretting gulv: Lydgulv Systemer I Dører: Daloc I Listverk: Rovent I Låssystem: Site Control I Innvendige vegger: Concretum I Malingarbeider: Malermester Buer I Brannsikring: Firesafe I Systemvegger/himlinger: Oslo Byggmester Service I Fliser: Leif Runars I Kjøkken: Norrøna Storkjøkken I Fast innredning: Harald Krogsæter I Foldevegger: Saxi Produkter I Stellebord: Hoff Snekkerverksted I Solavskjerming: Lunex Prosjekt

Noe av årsaken til en byggetid på 240 dager skyldes enkle grunnforhold, da det tidligere lå en tennisbane der barnehagen nå ligger.

– Noe leire er det i grunnen her, men stort sett har fundamenteringen gått veldig greit siden vi satte spaden i jorda den 18. april i fjor, sier anleggsleder Atle Emilsen i Consto Eide AS til Bygge-industrien.

Han påpeker at byggearbeidet imidlertid har pågått for fullt i de syv månedene, og at ferdige ytterveggselementer har bidratt til den raske gjennomføringen av prosjektet.

– Hadde vi bygd med tradisjonelle vegger, ville vi ikke ha vært i nærheten av en så rask gjennomføring. Vi hadde dessuten full drift i sommerferien, sier Emilsen.

Plate på mark

Barnehagebygget står på fundamentert plate på mark. Mellom det første og andre planet er det hulldekke, og taket er en TRP-konstruksjon. Det er åtte avdelinger for til sammen 120 barn, som disponerer sanserom, formingsrom, bibliotek og vannlekerom samt dusjer.

– Hver avdeling har sin egen farge, og det er bygd «huler» med forskjellig åpningsform. Hver avdeling har et eget kjøkken med alt utstyr, og det er egen dame- og herregarderobe, sier Emilsen.

Storkjøkken

Hver avdeling har også et lager og et wc-stellerom. Videre er det to personal-kontorer i hver etasje, og en personal-avdeling med kjøkken og møterom i første etasje. Storkjøkkenet har alle fasiliteter med storhusholdnings-maskiner som dampkokere og kjølerom.

– Det er anlagt full gulvvarme i begge etasjer som er tilkoblet fjernvarme. Det Dahli styrte lyset styres via SD-anlegget, opplyser Emilsen.

Grillhytte og utescener

Bygget har store vinduer som gir et godt og trivelig innelys. De ulike fargene til hver avdeling gjenspeiles også i den utvendige fasaden. Denne er av typen Mørepanel og lektepanel. Fasadeplatene er cembritplater i avdelingenes farger.

– Utendørs har vi anlagt et kjempefint område med blant annet sykkelsti, lekeapparater, akebakke med grillhytte og en såkalt eventyrskog. Det er satt opp en egen scene utendørs for dukke-
teater, i tillegg til en større utescene for konserter og sommer-avslutninger. Dessuten har vi bygd en egen scene for de minste barna, sier anleggslederen.

Null fraværsskader

Totalt har 200 personer vært med i byggingen av barnehagen, og entreprenøren har ikke hatt noen personskader som har medført fravær.

– Det skyldes at vi har stort fokus på HMS i Consto Eide, og selv om vi har hatt en tøff driftstid, har skader med fravær heldigvis vært unngått. Mange arbeidere har vært involvert samtidig i små rom, men til tross for trange områder har vi også unngått skader på lister, dører og andre materialer. Så alt har gått ryddig for seg, sier Emilsen fornøyd.

Godt samarbeid

Han understreker at samarbeidet med byggherren Nes kommune har vært veldig bra helt fra starten av prosjektet.

– Både byggherre og bruker har vært involvert fra starten. Og både lark og ark har vært flinke i samkjøringen av arbeidet. For øvrig må jeg gi honnør til de lokale underentreprenørene som har vært med på arbeidet og gjort en glimrende jobb, sier Emilsen.

– Optimal løsning

Det er Lillestrøm Arkitekter AS som har stått for uttegningen av Årnes Barnehage. Sivilarkitekt Ingunn Øhra forteller til Byggeindustrien at det viktigste har vært å designe barnehagen slik at den fungerer best mulig for både barna og de ansatte.

– Vi har forsøkt å få til en optimal løsning for alle brukerne. I tillegg ønsket vi å få til en bygningskropp som dannet gode uterom, og en god sambruk mellom uterom og innerom. For eksempel har vi tegnet det store fellesrommet med utsyn til den store scenen utenfor bygget, slik at man også kan sitte inne og se på det som skjer på scenen. Det var viktig å skape en fleksibel løsning, sier Øhra.

Lik design i etasjene

Innvendig har arkitektene lagt vekt på en lik design med store vinduer og samme type hovedrom i begge etasjene.

– Avdelingene kan derfor brukes om hverandre, både av de små og store barna, sier Øhra.

Arkitektene har videre tatt hensyn til ønsket fra barnehage-ledelsen om at hver avdeling skal ha hver sin farge.

– Vi har valgt fargene, og størst begrensning i så måte var det å velge fargen på fasadeplatene. Plateleverandørene har et begrenset utvalg farger, men vi synes at fargene vi har valgt harmonerer godt med hverandre, sier arkitekten.

Kreativ design

Om de ulike «hulene» i hver avdeling, forklarer hun at utformingen er gjort forskjellig for å skape avdelingsidentitet og litt spenning for barna.

Den utvendige designen har et minimalistisk, men kreativt preg med variasjon av panel og spilebekledning.

– Der bygningskroppen går inn eller ut fra hovedkroppen, er det fasadeplater, og der hvor det er spilebekledning, er det fargede felt rundt vinduene, sier Øhra, som fremhever at det i hele prosessen har vært et ryddig samarbeid med både bruker og entreprenør.