Ill. Arkitema Architects

​Arkitema Architects valgt til HENTs arkitekt for bygging av nytt sykehus i Narvik

HENT har valgt Arkitema som arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt til gjennomføringen av Nye UNN Narvik sykehus og det nye helsehuset som skal bygges i Narvik kommune.

Arkitema har vært arkitekt gjennom alle tidligfasene, i samarbeid med rådgiverne Norconsult og Rambøll.

Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak (UNN HF) skal samle tilbudet innen fysisk og psykisk helse og rusbehandling i Narvik i ett felles bygg. Nye UNN Narvik er lokalisert på Furumoen i Narvik.

HENT, Arkitema og rådgivergruppen har også gjennomført forprosjektet for helsehuset.

- HENT er totalentreprenør for byggingen av det nye sykehuset og helsehuset. Arkitema er valgt som arkitekt innen fagene arkitektur inklusive landskaps- og interiørarkitektur, både for oppføringen av det nye sykehuset og det nye helsehuset. I tillegg er Norconsult med Rambøll som underleverandør valgt som rådgivergruppe (tekniske fag) sammen med Arcon (byggteknikk) i gjennomføringsfasen, heter det i en pressemelding.

– Vi er stolte over å kunne bidra til at Narvik får sitt etterlengtede nye sykehus. Kvaliteten på helsetjenestene i landsdelen vil bli styrket, og samlingen av helsetjenester i både spesialist- og primærhelsetjenesten gir Narvik et unikt helsetilbud, samlet på ett sted. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med HENT, UNN, Sykehusbygg og våre samarbeidspartnere i prosjekteringsgruppen, sier partner og forretningsområdesjef for helsebygg i Norge, Anne Guri Grimsby i meldingen.

Det nye sykehuset i Narvik vil ha et samlet areal på ca. 27.000 kvadratmeter, og skal dekke et lokalsykehusområde på omtrent 29.000 innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms samt tilby tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norges totale opptaksområde på 190.000 innbyggere.

Byggestart var i mai 2020, og sykehuset skal etter planen ferdigstilles våren 2024.