Toalettene på The Twist ble en svært dyr fornøyelse. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Toalettene på The Twist ble en svært dyr fornøyelse. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Arkitektfirma tapte sak mot Kistefos-museet

Et arkitektfirma anket en dom der de måtte betale Kistefos-museet erstatning for budsjettoverskridelser på toaletter. Lagmannsrettens dom ble langt dyrere.

Anken til Bjarke Ingels Group (BIG) ble ikke bare forkastet av Borgarting lagmannsrett, slik at selskapet fortsatt må betale 9,2 millioner kroner i erstatning. En såkalt avledet anke fra Kistefos-museet førte til at BIG må betale Stiftelsen Kistefos-Museet ytterligere én million kroner. Ì tillegg ble arkitektfirmaet idømt sakskostnader på 3,3 millioner kroner.

I 2021 ble firmaet dømt til å betale det Christen Sveaas-eide museet 9,2 millioner kroner i erstatning fordi toalettene ved galleriet The Twist kostet tre ganger mer enn budsjettert. I tillegg kom nærmere 2 millioner i sakskostnader. Dommen i Ringerike, Asker og Bærum tingrett viser til at det ble inngått en budsjettgaranti mellom museet og arkitektfirmaet.

Budsjettet til toalettene ved galleriet lå på oppunder 5 millioner kroner, men den reelle kostnaden endte på 15,6 millioner.

– Dommen fremstår som meget solid med omfattende og grundige premisser, med omfattende konkrete vurderinger av sakens faktum/bevis. Stiftelsen ble gitt fullt medhold i en dom vi oppfatter som god og riktig, sier prosessfullmektig for Stiftelsen (Kistefos Museet), Ronny Lund i Wiersholm, i en kommentar til Byggeindustrien.

Vi har ikke fått kommentar fra Grette som representerte Bjarke Ingels Group i saken.