Steinar Skjerdingstad og Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Arkitektbedriftene

Steinar Skjerdingstad og Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Arkitektbedriftene

Arkitektene og rådgiverne fornøyde med skatte-signaler fra Vedum

Både Arkitektbedriftene og RIF er fornøyde med at finansministeren nå kommer med signaler om at regjeringen tar sikte på å fase den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften.