Nye Østre Porsgrunn Kirke reiser seg. Foto: Steinar DaleArkitekt Espen Surnevik og prosjektleder Steinar Dale i Tor Entreprenør før tvillingtårnene ble heist på plass på toppen av Nye Østre Porsgrunn krike. Foto: Michel VoNye Østre Porsgrunn Kirke reiser seg. Foto: Steinar DaleNye Østre Porsgrunn Kirke reiser seg. Foto: Steinar DaleNye Østre Porsgrunn Kirke reiser seg. Foto: Steinar DaleNye Østre Porsgrunn Kirke reiser seg. Foto: Steinar DaleNye Østre Porsgrunn Kirke reiser seg. Foto: Steinar DaleNye Østre Porsgrunn Kirke reiser seg. Foto: Steinar DaleNye Østre Porsgrunn Kirke reiser seg. Foto: Steinar DaleNye Østre Porsgrunn kirke. Foto: Michel Vo

Arkitekten tror skeptikerne vil snu - nye Østre Porsgrunn kirke reiser seg

Stadig flere ser lyset for nye Østre Porsgrunn kirke, og arkitekt Espen Surnevik tror den nye kirken vil vinne over skeptikerne.

11. april 2011 brant Østre Porsgrunn kirke ned. Etter litt frem og tilbake valgte man bort å bygge opp kirken som en tro kopi av den gamle rokokko-kirken, og heller reise en ny kirke. «Porselenskirken», kledd med fliser som skal minne om porselen, har vært kontroversiell, men arkitekt Espen Surnevik forteller at stadig flere har blitt troende nå som den nye kirken reiser seg.

Surnevik vet absolutt hva han snakker om. Han har vært gjennom en lignende prosess før da han var arkitekten bak Nye Våler kirke. Også der valgte man bort en kopikirke, og bygget det mange vil kalle moderne. Prosjektet ble i etterkant kronet med mange priser, blant annet Årets Bygg 2015. Arkitekten ser mange likheter mellom Våler og Porsgrunn.

Sterke følelser

– I begge tilfellene mistet lokalsamfunnene sentrale og historiske bygninger i sine lokalsamfunn gjennom fatale branner. De to gamle kirkene hadde vært ankrene for lokalbefolkningen gjennom generasjoner. Tapet av slike bygninger skaper naturlig nok sterke følelsesmessige reaksjoner noe man må ha respekt for og ta med seg inn i arbeidet med et nytt kirkebygg, sier Surnevik til Byggeindustrien.

Han understreker at tapet av en kirke er ensbetydende med tap av kunsthistoriske verdier som aldri kan gjenskapes på en autentisk måte.

– I de to prosjektene har det derfor vært en stor ambisjon å strekke seg etter å skape nye kunsthistoriske verdier fra vår egen tid, sier han.

Skiftet mening

– Hvorfor mener du det er riktig å erstatte en gammel kirke med en «moderne»?

– Det er absolutt ikke et ønske fra min side om å erstatte gamle norske kirker med moderne kirker, svarer arkitekten.

– Tvert imot mener jeg at det er svært viktig å ta vare på de historiske kirkebyggene vi har i Norge og verden. De representerer helt unike fortellinger om tenkning i tidligere tider og er på mange måter stivnede tidsskildringer som er viktige for å forstå fortiden, og for å bygge identitet i lokalsamfunnene de står i. Men når det skal bygges nytt er jeg av den oppfatning at det er en mulighet til å uttrykke noe viktig ved vår egen tid. Vår tids uttrykk, på sitt beste, vil være en viktig kilde til kunnskap, om vår tid, til fremtidige generasjoner, fortsetter han.

– Tror du noen skeptikere til en moderne kirke har skiftet mening underveis i prosjektet?

– Dette spørsmålet kan jeg utvilsomt svare ja til. Rett og slett fordi jeg både i Våler og i Porsgrunn har fått direkte henvendelser fra flere som nettopp sier at de har skiftet mening etter å ha fått anledning til å se kvalitetene i kirkeprosjektene. Dette har jeg fått tilbakemeldinger på i Porsgrunn, men spesielt etter at byggene er ferdig, som i Våler, er det veldig mange som blir glade i det nye bygget og som ser kvaliteter og verdier de naturlig nok ikke kunne forstå ut fra en tegning eller fra en modell. Det er noe helt annet å kunne tre inn i en ferdig bygning og dermed selv oppleve materialer, lys, farger og rom på en intuitiv og menneskelig måte, forteller Surnevik.

Godt samarbeid

Surnevik forteller også at likhetene mellom Våler og Porsgrunn også strekker seg inn i selve byggingen. Begge steder er det en lokal entreprenør som har vunnet anbudet, og Surnevik skryter veldig av samarbeidet med Tor Entreprenør på «Øssia» i Porsgrunn.

Tor Entreprenør ble tildelt kontrakten desember i april 2016, men byggingen av kirken kunne først starte i desember 2017. Årsaken til dette var at prosjektet først måtte detaljprosjekteres - samt at igangsettelsestillatelse først forelå høsten 2017. Dette ble faktisk en fordel for entreprenøren.

– Det medførte at vi fikk god tid til å planlegge prosjektet grundigere enn normalt, sier prosjektleder Steinar Dale i Tor Entreprenør.

– Jeg mener også at ett suksesskriterium for et slikt bygg, er at du har en lokal entreprenør til å utføre arbeidet. Vi har mange lokale håndverkere og samarbeidspartnere som har tilhørighet til kirken og nærområdet, og som er stolte av å være med på ett signalbygg som dette er. Vi kommer nok dessverre aldri til å oppleve ett mer spennende prosjekt enn dette, avslutter han.