Administrerende direktør Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene understreker at arbeidet med Fruhaugen gjøres utenom kontortiden, og han har avspasert for å møte Byggeindustrien ute av kontoret.
Administrerende direktør Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene understreker at arbeidet med Fruhaugen gjøres utenom kontortiden, og han har avspasert for å møte Byggeindustrien ute av kontoret.

Arkitektbedriftene-sjefen vil bygge ut hyttefelt i Røros – har ventet 17 år for å få planene ut på høring

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad, vil utvikle et nytt hytte- og boligfelt i Røros. Planene har møtt lokal motstand, og fikk nei i planutvalget, men etter et nytt vedtak i kommunestyret ligger nå to alternativer ut på høring, omtrent 17 år etter ideen først ble lansert.