Arkitekt/interiørarkitekt

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist09.10.2019

Det er ledig stilling som seniorarkitekt i seksjon for Arkitektur. I denne stillingen vil du i hovedsak bidra inn i prosjekter i tidligfase. Viktige arbeidsområder vil være Planlegge og gjennomføre brukerprosesser med behovsanalyse, arealeffektivisering, arbeidsplassutvikling og programmering i tidligfasen.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til behovsutredninger, funksjonsanalyser, observasjonsstudier, mulighetsstudier og konseptvalg for prosjekter i tidligfase
 • Vurdere eksisterende bygninger/lokaler for ny bruk
 • Planlegge og lede programmering og utforming av kravspesifikasjoner for byggeprosjekter, herunder programmeringsledelse
 • Utarbeide rom-, funksjons-, kravspek og byggeprogram i nært samarbeid med brukere
 • Anskaffe kompetanse på å programmere, koordinere og følge opp brukerutstyr i byggeprosjektene
 • Bidra til effektivisering, endring og utvikling innen arbeidsplasser og arbeidsmiljøer
 • Bidra til konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud
 • Følge opp prosjektene gjennom prosjektering og gjennomføring

Kvalifikasjoner
 • Mastergrad i interiørarkitektur / arkitektur, eller tilsvarende og 5 års relevant erfaring
 • Det kreves erfaring med planlegging og gjennomføring av brukerprosesser, arealeffektivisering og arbeidsplassutvikling
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse av programmering i et byggeprosjekt, samt programmering , koordinering og oppfølgning av brukerutstyr
 • Erfaring med bruksendring og rehabilitering av eksiterende bygg er ønskelig
 • Erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel
 • Materialkunnskap med kompetanse innen miljøvennlige materialer er en fordel
 • Ferdigheter i relevante IKT-verktøy som dRofus og DAK samt verktøy for visualisering og kommunikasjon er en fordel
 • Kjennskap til teknologi som parametrisk design i gjennomføring av designprosesser er ønskelig.
 • Det kreves god skriftlig, muntlig og visuell framstillingsevne og gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner
 • Kunde- og serviceorientert
 • Strukturert og leveransedyktig

Vi tilbyr
 • Arbeid med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge
 • Godt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for utvikling innen eget fag, prosjektarbeid, miljø og teknologi
 • Kompetanseutvikling via Statsbyggskolen og eksterne kurs
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1182 seniorarkitekt i for tiden fra 580 000,- til 700 000,-. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Marianne Kratz

seniorrådgiver HR

22954006

Søk stilling

Vis flere stillinger: