Arild Finstad skal lede Bakke Leiligheters entreprenørvirksomhet

Med en voksende prosjektportefølje, rigger Bakke Leiligheter seg for flere store prosjekter gjennom etablering av egen entreprenørvirksomhet. Denne skal ledes av Arild Finstad.

Bakke Leiligheter, som ledes av Merethe Danielsen ble etablert som en utfisjonert del av Bakke AS ved årsskiftet 2019/2020 som en konsekvens av en økt satsning på leilighetsprosjekter, og et ønske om å rendyrke forretningsområder i konsernet Bakkegruppen. Fra før står Bakkegruppen bak Bakke Småhus/Bakke AS som nå utgjør småhusvirksomheten i konsernet.

- Vi går spennende tider i møte, og har et stort behov for å styrke staben vår. Vi har en betydelig tomtebank og vi har mange store prosjekter på gang. Utvikling av en helt ny bydel på Franzefoss i Sandvika, som vil romme om lag 1500-2000 boliger når området blir ferdig regulert, er et av dem. Nå ansetter vi i flere funksjoner og avdelinger i Bakke Leiligheter, forteller Merethe Danielsen, daglig leder for Bakke Leiligheter i en pressemelding.

Entreprenørvirksomheten etableres gjennom ansettelsen av Arild Finstad. Han kom fra stillingen som daglig leder i Asker Entreprenør AS, og får ansvaret for å bygge opp satsingen om å utvikle standardiserte løsninger og bygge i egenregi i Bakke Leiligheter.

– Arild har lang erfaring med å bygge en velfungerende entreprenørvirksomhet og vet godt hva som skal til for å lykkes i et krevende marked, sier Danielsen.

Bakke Leiligheter har allerede ansatt Thomas W. Finstad. Han gikk inn i stillingen som prosjektsjef utbygging fra februar 2020 og er i gang med å planlegge byggingen av Fabeltunet på Frogner. Finstad er utdannet sivilingeniør fra NMBU. Han kom sist fra stillingen som prosjektleder i Ø.M. Fjeld eide Asker Entreprenør.

Tidligere i år startet Øyvind Monrad-Krohn i stillingen som leder IT og digitalisering i Bakkegruppen.

Merethe Danielsen forteller om en betydelig satsing og sier at flere stillinger planlegges etablert. 

Bakkegruppen ble etablert i 2003 på Aurskog og har siden vokst til over 100 ansatte og et årlig salg på over én milliard kroner.