Ordfører i Nord-Fron kommune, Anne Marie Olstad (til venstre), mottok prisen på vegne av kommunen. Her sammen med prosjektleder og landskapsarkitekt Ingrid Aas Sandvoll fra Henning Larsen og markedssjef bærekraft i Rambøll Norge, Maria Mæhle Kaurin. Foto: Terje Elvsaas/Rambøll
Ordfører i Nord-Fron kommune, Anne Marie Olstad (til venstre), mottok prisen på vegne av kommunen. Her sammen med prosjektleder og landskapsarkitekt Ingrid Aas Sandvoll fra Henning Larsen og markedssjef bærekraft i Rambøll Norge, Maria Mæhle Kaurin. Foto: Terje Elvsaas/Rambøll

Årets bærekraftspris gikk til Vinstra park

I 2023 får Vinstra park Rambøll og Henning Larsens bærekraftspris. Prosjektet er et ypperlig eksempel på hvordan et flomsikringsprosjekt også kan skape verdi på andre områder ut over klimatilpasning.

Det skriver Rambøll i en pressemelding.

«Vinstra park er et ypperlig eksempel på hvordan et klimatilpassingstiltak for å hindre flom kan skape verdi på mange andre områder, både for mennesker og natur, både gjennom god programmering og flerbruk. Det er bevisst valgt materialer med tanke på lokale håndverkertradisjoner i Midt-Gudbrandsdalen, som gir lokale økonomiske ringvirkninger og er med på å skape en lokal stolthet over anlegget med mange bidragsytere», begrunner juryen. 

Markedssjef for bærekraft i Rambøll Norge, Maria Mæhle Kaurin, hadde med symbolet på prisen; et sverd der de årlige vinnerne får sitt navn gravert inn.

– Arbeidet med Vinstra park har tatt hensyn til alle de tre dimensjonene av bærekraft gjennom å legge til rette for natur og pollinatorer, redusere klimagassutslipp gjennom god massehåndtering og etablering av arenaer for kulturliv og fysisk aktivitet, sa Mæhle Kaurin om begrunnelsen for tildelingen.

I tråd med Rambøll og Henning Larsens strategi «Partner for bærekraftig endring», tildeles prisen noen som har gjort en særlig innsats med å implementere bærekraft i et prosjekt. 

Prosjektleder og landskapsarkitekt Ingrid Aas Sandvoll fra Henning Larsen fortalte at prosjektet viser hvordan de har hatt en helhetlig prosjekttilnærming.

– «Driveren» i prosjektet har vært flomsikringen og gjenåpningen av bekkeløpet Givra. Prosjektet er et forbilde som viser hvordan et flomsikringstiltak kan integreres i lokalsamfunnet, og hvordan en kan få til merverdi gjennom god programmering og flerbruk, sier Sandvoll.

Prislappen på flomsikringsarbeidet og Vinstra Park er på rundt 125 millioner kroner, der flomsikringsprosjektene utgjør 85 prosent av kostnaden.