Arealplanlegger og landskapsarkitekt

Rambøll trenger deg som ser forbi det åpenbare

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare – hver dag!

FirmaRambøll
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist06.05.2018

Det anerkjente rådgiverselskapet ConStrada er nå en del av Rambøll. Det gir oss et solid grunnlag for å bli den ledende rådgiveren innen samferdsel på Vestlandet. Vi øker nå bemanningen med medarbeidere som har lyst til å være en del av et team i et selskap i vekst. Som en av de sterkeste aktørene i markedet posisjonerer vi oss nå for de store planprosjektene som lanseres på Vestlandet i de neste årene.

Arealplanlegger og landskapsarkitekt

Rambøll er i dag en komplett leverandør med kompetanse på alle fag som kreves i samferdselsprosjekter, på alle plannivå. Dette omfatter blant annet vegplanleggere, arealplanleggere, elektroingeniører, vann- og avløpsingeniører og landskapsarkitekter mm. Avdeling samferdsel vest består i dag av planleggere innen veg, VA, areal og landskap. Flere medarbeidere kombinerer disse fagområdene, og et ønske om tverrfaglige utfordringer tilpasses behovet og den enkeltes ønsker og bakgrunn. Dette har vært en faktor for stor trivsel og et godt arbeidsmiljø.

Som ny avdeling i Rambøll vil våre prosjekter være i alle vestlandsfylkene, fra Rogaland til Møre og Romsdal. Arbeidssted er Bergen, men det forventes en viss grad av mobilitet i forbindelse med prosjekters tilhørighet og tverrfaglig samarbeid på tvers av lokasjoner.

Om stillingen

For søkere med lengre erfaring vil rollen innebære å sikre metodisk og faglig høy kvalitet i alle leveranser, samt økonomisk og administrativ ledelse av prosjekter. For søkere med kort erfaring vil en bli inkludert i prosjektoppgaver av ulik størrelse og kompleksitet og i ulike roller avhengig av ønske og behov. Uavhengig av erfaring vil vedkommende involveres i å:

Arealplanlegging ved store og mindre samferdselsprosjekt

 • Planprosessledelse
 • Planbeskrivelse
 • Konsekvensutredninger
 • Temavurderinger innen kvalifiserte fagområder
 • Planbestemmelser
 • Plankartproduksjon

Landskapsarkitekt

 • Landskapsforming i tilknytning til samferdselsanlegg
 • Prosjektering av landskapselement i tilknytning til samferdsel, park og utomhusanlegg
 • Landskapsfaglig rådgivning i tverrfaglige prosjekter

Hvem vi søker

Det søkes personer som har erfaring eller har ambisjoner som arealplanlegger eller landskapsarkitekt og som kan bidra faglig og i planprosesser i både store og små prosjekter. Kombinasjon av utdanning innen landskap og erfaring fra arealplanlegging er ønskelig men er absolutt ikke krav. Andre viktige egenskaper og kvalifikasjoner vil være:

 • Evne til å jobbe strukturert, selvstendig og overholde frister
 • Evne til samarbeid med kunder og kolleger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Rambøll tilbyr:

Som global samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

Send inn din søknad/CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene.

Velkommen som søker!

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Ole Johan Sæverås, 97 67 57 93, dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Søk stilling

Vis flere stillinger: