Arbeidstilsynet varslet tvangsmulkt mot kranselskap etter kranvelt - nå har de lukket det siste pålegget

Mikkelsen Kran og Transport har innfridd alle dokumentasjonskrav fra Arbeidstilsynet etter alvorlig kranvelt i november i fjor.

Bakgrunnen for tilsynssaken var en kranvelt på en byggeplass i Sande 12. november 2019. Ingen personer ble fysisk skadet, men den 60 tonn tunge mobilkranen traff to varebiler og en lastebil under velten.

Etter tilsynet ga Arbeidstilsynet Mikkelsen Kran og Transport totalt fire pålegg.

Tre av påleggene som gjaldt HMS-arbeid og valg og opplæring av verneombud ble svart ut av bedriften og lukket av Arbeidstilsynet innen fristen.

Men for pålegget som gikk på bruk av arbeidsutstyr og utstyrsspesifikk opplæring, var ikke Arbeidstilsynet fornøyd med dokumentasjonen de fikk og varslet i mai tvangsmulkt på 1.500 per virkedag. Bedriften fikk frist med å få på plass nødvendig dokumentasjon i orden innen 10. juni.

Det har de nå gjort.

- Alle krav som Arbeidstilsynet har hatt i tilsynssaken er innfridd av virksomheten. Etter en alvorlig hendelse som dette vil vi i ettertid ha en gjennomgang av ulykken i henhold til Arbeidstilsynets interne retningslinjer for blant annet vurdere læring og ytterligere oppfølgning som denne ulykken har gitt, sier seksjonsleder Runar Hauge i Arbeidstilsynet til Byggeindustrien.

- Renvasket, mener Mikkelsen Kran og Transport

I Mikkelsen Kran og Transport er de fornøyde med at alle pålegg i saken nå er lukket.

- Vi mener bedriften er renvasket. Denne velten har ingen ting med firmaets rutiner å gjøre, men den handler først og fremst om at sjåføren ikke la inn den motvekten som han skulle. Dette er noe som ligger i grunnopplæringen til sjåføren, og har ingenting med bedriften å gjøre, sier daglig leder Bent Mikkelsen i Mikkelsen Kran og Transport til Byggeindustren.

Ikke tilstrekkelig systematisk HMS-arbeid

På spørsmål om Arbeidstilsynet fortsatt mener manglende opplæring er en av årsakene til at hendelsen skjedde, svarer Runar Hauge i Arbeidstilsynet følgende:

- Et av forholdene som er påpekt viser manglende dokumentasjon for opplæring. Arbeidstilsynet legger grunn, basert på tilbakemelding fra virksomheten at den utstyrsspesifikke opplæringen ikke er i henhold til forskrift. Generelt er det sjelden at det bare er ett forhold som utløser en ulykke. Det er som oftest flere bakenforliggende årsaker som i en gitt situasjon virker samtidig. Felles for de fleste ulykker er at det foreligger et systematisk HMS-arbeid som ikke er tilstrekkelig, så også etter Arbeidstilsynet oppfatning i denne saken, sier Runar Hauge.

Feil, mener selskapet

At det systematiske HMS-arbeidet ikke har vært godt nok i bedriften, mener Mikkelsen Kran og Transport er feil.

- HMS-arbeidet har vært godt nok. Når det gjelder denne saken, så hadde vedkommenede som kjørte kranen fått opplæring på maskinen i en uke. Til sammenligning har man vanligvis maskinteknisk opplæring på en maskin i en til to dager, og kanskje enda mindre dersom man har vært kjent med lignende maskin fra før. Men at sjåføren velger å kjøre på rødt lys, har ingenting med bedriften å gjøre, sier Mikkeslen.