Sagen var koblet til strøm, og bar preg av bruk med spor av sagflis på og rundt sagen. Foto: Arbeidstilsynet
Sagen var koblet til strøm, og bar preg av bruk med spor av sagflis på og rundt sagen. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet stanset bygningsarbeid med overhengende fare for liv og helse

Et byggefirma med tilhold i Oslo måtte stanse bygningsarbeidene sine da Arbeidstilsynet kom på besøk. Årsaken var en bordsag som manglet spaltekniv og vern mot bevegelige deler.