Arbeidstilsynet: Oppryddingen etter ekstremværet må foregå på en sikker måte

Sikkerheten til dem som skal utføre rednings- og oppryddingsarbeidet etter ekstremværets herjinger, må til enhver tid bli ivaretatt, mener Arbeidstilsynet.

Store nedbørmengder i store deler av landet har stengt veier, ført til jordras og skapt rekordhøye flomnivå og mange ødelagte eiendommer.

Oppryddingen etter ekstremværet er risikofylt arbeid som må foregå på en sikker måte, advarer Arbeidstilsynet i en pressemelding.

– Det er viktig at arbeidsgiver har sørget for nødvendig opplæring for dem som skal ut for å gjøre ryddejobben, sier seksjonsleder Gunn Robstad Andersen.

Hun sier sikkerheten til dem som skal utføre rednings- og oppryddingsarbeidet til enhver tid må bli ivaretatt.