Trude Vollheim, Arbeidstilsyne. Foto: Arbeidstilsynet

Trude Vollheim, Arbeidstilsyne. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet innfører godkjenningsordning for bemanningsbransjen

Fra nyttår må alle bemanningsforetak ha godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig utleie.

Den nye godkjenningsordningen skal bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak og gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

– Ordningen skal bidra til å sikre etterlevelse av innleiereglene og bygge opp under gode vilkår i bransjen og vi kommer til å følge opp med tilsyn i 2024, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i meldingen.

Godkjenningsordningen innebærer først og fremst at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter, blant annet at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring.

– Arbeidstilsynet kommer til å føre tilsyn for å undersøke blant annet om bemanningsforetakene har godkjenning og at alt det formelle er på plass. Finner vi brudd vil vi blant annet kunne benytte overtredelsesgebyr eller andre sanksjoner, sier Vollheim.

Hvis en virksomhet leier inn fra et bemanningsforetak som ikke er godkjent, vil den innleide arbeidstakeren kunne kreve fast ansettelse hos innleier for domstolene, på samme måte som ved brudd på andre innleieregler.

Arbeidstilsynet jobber med en skjemaløsning som skal være enkel og effektiv for virksomhetene å bruke. Denne skal være tilgjengelig på arbeidstilsynet.no i løpet av november.

Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024.