Arbeidstilsynet fant brudd i sju av ti tilsyn

Arbeidstilsynet fant brudd i over 70 prosent av tilsynene som ble gjort i fjor. I mer enn hvert fjerde tilsyn ble det funnet fem eller flere brudd.

I fjor gjennomførte Arbeidstilsynet til sammen 11.932 tilsyn. I tilsynets årsrapport kommer det fram at det ble funnet minst ett brudd i 71 prosent av tilsynene.

Andelen er høyere enn de siste årene, men også andelen tilsyn med mange brudd har økt. I 26 prosent av tilsynene ble det funnet fem eller flere brudd, mot 18 prosent i årene 2018–2021.

– Dette viser at tilstedeværelsen vår er viktig og at vurderingene våre av hvor vi skal føre tilsyn er treffsikre. Jo flere brudd som avdekkes og følges opp med forbedringstiltak, desto større samlet effekt kan vi anta at tilsynene har, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kontrollerer at virksomhetene overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringslovgivningen og annet regelverk.