Arbeidsledigheten forble stabil i Norge i årets siste måned, ifølge tall fra SSB. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Arbeidsledigheten forble stabil i Norge i årets siste måned, ifølge tall fra SSB. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Arbeidsledigheten var stabil i årets siste måned

Tallet på arbeidsledige i Norge forble stabilt ved utgangen av 2023. I desember var 111.000 nordmenn arbeidsledige, en økning på kun 1000 personer fra november.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er endringen såpass liten at de ikke med sikkerhet kan si at det faktisk har vært en endring.

– Gjennom hele 2023 så vi en jevn økning i antallet arbeidsledige. Samtidig har vi hatt en tre ganger så høy sysselsetting av arbeidsledige personer, sier Tonje Køber i SSB.

Omtrent hele økningen i arbeidsledighet i Norge i fjor var blant menn, mens økningen i sysselsettingen var likt fordelt mellom kjønnene. Ifølge SSB skyldes det at flere menn jobber i konkurranseutsatte næringer, som for eksempel bygg og anlegg.

– I en økonomisk krevende tid for mange er det så viktig og gledelig at enda flere har kommet i jobb. I løpet av året som har gått, har antallet personer i Norge i arbeid økt med 38.000, sier arbeidspolitisk talsperson Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.

– Fortsatt er det flere som står utenfor, og vi har en arbeidskraftreserve med folk som har mye å bidra med til både private bedrifter og i offentlig sektor. Vårt mål er full sysselsetting, legger hun til.