Arbeidsledigheten reduseres, men det går sakte

- Ledigheten reduseres, men det går sakte, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten. Så langt i 2004 er nivået på antall helt ledige arbeidssøkere redusert med 2 700 personer når det justeres for normal sesongvariasjon.

I juli viser tallene en økning på om lag 1 500. Aetats ledighetstall må ses i sammenheng med annen statistikk som nå viser positive tegn: etterspørselen i husholdningene er høy og økende, produksjonsutviklingen i industrien er snudd fra nedgang til oppgang og den samlede sysselsettingen har økt med 6 000 personer etter februar, sier Høybråten. I Revidert nasjonalbudsjett 2004 legges det til grunn at nivået på arbeidsledigheten vil bli redusert i annet halvår og i 2005. Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Aetat er av samme oppfatning. - Norges Bank signaliserer at de vil stimulere økonomien også i tiden fremover og jeg tror derfor vi kan forvente at den reduksjonen i arbeidsledigheten vi har sett etter høsten i fjor vil fortsette. Forhåpentligvis vil bedringen også tilta, avslutter statsråden.