Terje Aasland (Ap) åpner for at havvind kan brukes i en større utstrekning før 2030 for å elektrifisere norsk sokkel. Foto: Lise Åserud / NTB

Terje Aasland (Ap) åpner for at havvind kan brukes i en større utstrekning før 2030 for å elektrifisere norsk sokkel. Foto: Lise Åserud / NTB

Arbeiderpartiet åpner for å bruke havvind til å elektrifisere norsk sokkel

Arbeiderpartiets leder i energikomiteen på Stortinget åpner for å bruke havvind i større utstrekning enn det som er planlagt for å elektrifisere norsk sokkel.

Terje Aasland vil at en større del av elektrifiseringen enn det Stortinget har planlagt, kan komme ved hjelp av havvind som er direkte knyttet til oljeplattformene, skriver Klassekampen.

Dette i stedet for å trekke kabler inn til land og koble plattformene til der. Det er i så fall nye toner fra partiet, som fram til nå har ment at elektrifiseringen hovedsakelig må skje med landkabler fram til 2030 og deretter ved bruk av havvind.

– Jeg tror at utviklingen av havvind kan komme til å skje raskere enn det folk tror, og at det kan bli en vinn-vinn-situasjon for Norge, sier han.

Fram til nå er det spesielt SV og Venstre som har ivret for dette, men nå kan de altså få Ap med på laget. Høyre er imidlertid skeptisk.

– Det er ikke mulig å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til innen 2030 uten en elektrifisering med strøm fra land, men hvert enkelt prosjekt må ses i lys av krafttilgangen og nettilgangen på land, sier Høyres medlem i energikomiteen, Ove Trellevik.

Han peker også på at Stortinget har forpliktet seg til disse kuttene og mener det nå ikke er noen vei tilbake.