Åpning av ungdomsfengsel på Eidsvoll utsatt

Det nye ungdomsfengslet ved Eidsvoll skulle etter planen åpne dørene om få måneder, men åpningen er utsatt til årsskiftet.

– Vi innså tidlig at det var ambisiøst å tenke at vi skulle åpne i september/oktober, sier assisterende direktør i Kriminalomsorgen region øst, Stig Storvik, til Romerikes Blad.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet i oktober i fjor å opprette et eget ungdomsfengsel på Eidsvoll. Stortinget bevilget 19,6 millioner kroner til tiltaket og ideen var at ombyggingen skulle starte før sommeren.

– Anbudsprosessen tok noe lengre tid enn planlagt, og vi har derfor ikke kommet i gang med ombyggingen av eiendommen. Dette er hovedårsaken til at vi har utsatt åpningen til rundt årsskiftet, sier Storvik.

Den såkalte ungdomsenheten på Østlandet vil ha plass til fire ungdomskriminelle og skulle stå klar allerede i år. Det er de tomme byggene etter mottaket for mindreårige asylsøkere på Landsverk som skal bygges om. For flere år siden ble en tilsvarende enhet etablert på Vestlandet, men på Østlandet har denne prosessen tatt svært lang tid.