Samferdselsminister Knut Arild Hareide klipper båndet og deler av den nye Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes er åpnet. Til venstre fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak og til høyre utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesenSamferdselsminister Knut Arild Hareide fikk sykle den nye Sykkelstamveien med en elsykkel fra Bymiljøpakken. Foto: Statens vegvesenDet var mange forskjellige varianter av sykler. Her er det Bjørn Risa i Risa AS som har vært hovedentreprenør for strekningen som åpnet onsdag. Foto: Statens vegvesenFoto: Statens vegvesen

Åpnet sykkelvei til 1,4 milliarder

Denne uken åpnet samferdselsminister Knut Arild Hareide fire kilometer av den nye 13 kilometer lange Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes.

– Denne sykkelveien er historisk. Det er et pilotprosjekt i Norge, og jeg tror vi kan si at det er Norges flotteste sykkelvei, uttalte samferdselsminister Knut Arild Hareide etter å ha syklet deler av strekningen som åpnet onsdag.

Han har forståelse for at det er flere som mener at det å bygge en sykkelstamvei til over én milliard kroner er mye penger.

– Å bygge en slik vei koster penger. Jeg kan forstå at enkelte lurer på om det er rett bruk av penger. Jeg mener at vi ikke må være redde for å satse på at syklistene skal få trygge og gode sykkelveier der det er hensiktsmessig, svarer han kritikerne, ifølge en pressemelding.

Skepsisen til pengebruken var også tema i talene til fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, og prosjektleder Kari Smådal Turøy fra Statens vegvesen.

– Jeg leser av og til kommentarfeltene på nettet. Der har det stått mye negativt om Sykkelstamvegen. Men jeg festet meg med en kommentar som kalte Sykkelstamvegen en månelanding. Han mente det negativt, sikkert at det var en kræsj-landing. Men Sykkelstamvegen representerer faktisk en liten månelanding for sykkelplanlegging i norsk målestokk. Da jeg laget den første planen for sammenhengende gang- og sykkelveinett i Rogaland i 1989, hadde jeg aldri drømt om å få være med å bygge noe så skikkelig for syklister. Vi har løftet lista for sykkelanlegg mange hakk oppover, sier Turøyi meldingen.