Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune (f.v.), Marianne Borgen, Oslos ordfører, og Anna Maria Aursund, direktør i Vann– og avløpsetaten. Foto: Vann– og avløpsetaten

Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune (f.v.), Marianne Borgen, Oslos ordfører, og Anna Maria Aursund, direktør i Vann– og avløpsetaten. Foto: Vann– og avløpsetaten

Åpnet ny overføringsledning for drikkevann i Oslo

Onsdag ble en ny overføringsledning for drikkevann mellom Skullerud og Enebakkveien offisielt åpnet av Oslos ordfører Marianne Borgen.

– Den 3,3 kilometer lange ledningen skal sørge for trygg vannforsyning til over 70.000 personer i bydel Søndre Nordstrand og deler av Nordre Follo kommune. I tillegg legger den til rette for befolkningsvekst i årene som kommer, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– Vi forsterker vannforsyningen til bydel Søndre Nordstrand og muliggjør den planlagte utbyggingen av nye boliger i området Gjersrud – Stensrud. Dette er en viktig investering for fremtiden, sier Anna Maria Aursund, direktør i Vann– og avløpsetaten, i meldingen.

Den nye overføringsledningen går fra Skullerud vannbehandlingsanlegg og ligger i en 3,3 kilometer lang tunell som har tatt litt over tre år å bygge.

– Jeg vil takke alle beboerne som har blitt berørt av prosjektet for deres tålmodighet i de siste tre og et halvt årene, sier Aursund videre.

Tirsdag åpnet Oslos ordfører Marianne Borgen offisielt overføringsledningen, sammen med Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune.

Hanne Opdan, (f.v.), Marianne Borgen og Anna Maria Aursund. Foto: Vann– og avløpsetaten

Hanne Opdan, (f.v.), Marianne Borgen og Anna Maria Aursund. Foto: Vann– og avløpsetaten

Hvert år sender Oslo i snitt 2,5 millioner kubikkmeter vann til over 30.000 innbygger i Nordre Follo kommune.

– Med denne overføringsledningen knyttes vannledningsnettet bedre sammen og sikrer Nordre Follo en tryggere og mer robust vannforsyning, skriver kommunen.

– Tilgang på drikkevann er avgjørende for at Oslo, og kommunene rundt, skal kunne vokse i årene som kommer. Vi skal legge til rette for dette og fortsette vårt kontinuerlige arbeid med å sikre innbyggerne rent vann i kranene hver eneste dag, sier Aursund.