<p>Ola Elvestuen (V) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener den nye fyllestasjonen er et viktig tiltakt for å redusere klimagassutslippene i veitrafikken.</p>Tor Husebø, leder for ren energi i nordiske land i AGA.

Åpnet Norges første fyllestasjon for flytende biogass

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) klippet tirsdag den grønne snoren for landets første fyllestasjon for biogass på Alnabru i Oslo.

Fyllestasjonen for biogass på Alnabru i Oslo.

Med kake, taler og gjevt besøk fra både Elvestuen, miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og en rekke representanter fra næringslivet og pressen markerte AGA at landets første fyllestasjon for biogass er klar til bruk.

Biogassen er produsert av avfall, som fiskeavfall, gjødsel fra husdyr, organisk avfall fra skog, matavfall, slam og kloakk.  Drivstoffet skal gi lengre rekkevidde til tunge kjøretøy og vogntog på opptil 1.000 kilometer.

- Vi startet med flytende biogass for fire år siden i Sverige, og bygde tre stasjoner. De har ikke vært i bruk siden, for det har manglet kjøretøy som kan bruke drivstoffet. Nå er imidlertid bilprodusentene i gang med å produsere en ny generasjon lastebiler, som kan benytte flytende biogass. Omsider kan vi derfor begynne utbyggingen av flere fyllestasjoner, sier Tor Husebø, leder for ren energi i nordiske land i AGA.

Husø sier de skal bygge ut flere stasjoner de neste årene.

- Vi starter i Oslo, så går vi videre til Halden og Trondheim. I løpet av 2 til 3 år skal vi ha mellom fem og ti stasjoner. Skal vi lykkes, må vi spille på lag med blant annet politikerne. De har verktøykassen. Med investeringsstøtte, avgiftsfritak og Enova-midler er de viktige bidragsytere, sier Husebø.

Elvestuen vil dytte utviklingen videre

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier fyllestasjonen er et viktig steg på veien mot en utslippsfri transportsektor.

- Vi skal fortsette å legge til rette for den voldsomme endringen innenfor transportsektoren, og gjøre den fullstendig fossilfri. Det er vi i ferd med å få til. Vi gjør ting innen transportsektoren i Norge, som ingen andre land er i nærheten av, sier han og viser til blant annet elbilsalget.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ola Elvestuen og Lan Marie Nguyen Berg mener det er viktig å innføre tiltak for å øke bruken av flytende biogass.

Elvestuen sier biogass er svært viktig for å få til en miljøvennlig omstilling av tungtransporten.

- Vi skal være til stede på alle nødvendige måter, for å dytte denne utviklingen videre. Staten må gå foran og lage de rammebetingelsene og støtteordningene som trengs, for å øke omfanget. Nå har vi fått på plass en fyllestasjon, men verdien får vi først når det er etablert et nettverk med stasjoner som gjør at du kan benytte flytende biogass over hele landet, sier han.

Elevestuen sier at flytende biogass er et av klimatiltakene han vil snakke om under FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen neste uke.

- Flytende biogass er viktig for å redusere utslippene lokalt, men også fordi vi viser vei internasjonalt. Vi er et forbilde, og viser at endringene verden må gjennom er det mulig å få til raskere enn forventet. Betydningen av dette går det ikke an å overvurdere, sier han.

MDG-Lan: - Rivende utvikling

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener også den nye fyllestasjonen er et viktig tiltakt for å redusere klimagassutslippene i veitrafikken.

- I Oslo har vi ambisiøse klimamål. Vi skal være en nullutslippsby om 12 år. Det er krevende, og vi har det travelt. På flere områder har det vært en rivende utvikling, Klimagassutslippene går ned, men særlig på et område er det en vei å gå. Det er innenfor tungtransport, som står for 20 prosent av utslippene i Oslo sier hun, og legger til:

- Heldigvis er det nå en klimaløsning for tungtransport, som er klar til bruk. Biogass er en smart måte å hente energi fra avfall, som ellers ville gått til spille. Avfallsbasert biogass har svært god klimanytte. I tillegg til å erstatte fossilt drivstoff gir produksjonen næringsrikt slam som kan erstatte kunstgjødsel i landbruket.