Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Åpner veien inn til Moelven Trysil for modulvogntog

Fredag 21. desember 2018 åpner 6,7 km av fylkesvei 26 for modulvogntog. Åpningen omfatter strekningen fra kryss med riksvei 25 ved Nybergsund bru til Slettmovegen.

I tillegg åpner en kort strekning fra Slettmovegen for å få adkomst til Moelvens område. Foreløpig kostnadsanslag for tiltakene er 400 000 kroner, og det er staten som finansierer tiltakene.

- Regjeringen legger opp til å styrke godstransporten slik at norsk næringsliv sikres gode konkurransevilkår. Å legge til rette for økt bruk av modulvogntog er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Utbedringene har blitt gjennomført i krysset mellom riksvei 25 og fylkesvei 26.

Svingen i krysset er utvidet slik at modulvogntog kan få med seg hele hengeren innenfor veibanen. I tillegg er trafikkøyene redusert slik at store kjøretøy får bedre plass. Sperrefeltet på fylkesvei 26 er også redusert.

- Samferdselsdepartementet er kjent med at Moelven har gjort investeringer for å legge til rette og for å få effekt av tiltakene som nå er gjennomført, skriver departementet i meldingen.