Foto: NTNU

Åpner nytt smarthus-laboratorium i Trondheim

Smarthuset er en del av Norges Smart Grid laboratorium ­på NTNU. Her skal forskere og studenter teste ut og finne smarte elektriske løsninger for fremtidens hus.

Med støtte fra Forskningsrådets Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, har NTNU og SINTEF etablert et Smart Grid laboratorium på Gløshaugen.

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Smart Grid laboratoriet er realisert i perioden 2014-2019 med et budsjett på ca. 42 millioner finansiert av Forskningsrådet (29 mill.kr) og NTNU (13 mill. kr.)

Den siste byggesteinen i smartgrid-laboratoriet, «smarthuset», er nettopp ferdigstilt.

– Målet er for øvrig at det aldri blir ferdig, fordi det skal hele tiden utvikle seg ut fra hvilke behov vi har for å teste ut og forske på ulike elektriske løsninger, sier Eilif Hugo Hansen, førsteamanuensis ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU.

Fremtidens digitaliserte kraftsystem
Smart Grid laboratoriet brukes til å forske på fremtidens digitaliserte kraftsystem hvor smart samspill mellom kraftnett, kraftproduksjon og strømkunder står sentralt. Laboratoriet brukes til forskning, demonstrasjon, verifikasjon, testing og undervisning av fremtidens elektriske løsninger.

Laboratoriet støtter alt fra storskala kraftsystemer med sine utenlandsforbindelser, til lokale kraftsystemer og smarte bygg/hjem. Laboratoriet dekker den elektriske delen av energisystemet, inklusive elektrifisering i transportsektoren.

Smarte hjem
Smarte hjem-betegnelsen brukes ofte for å definere en bolig/et bygg som har apparater, belysning, oppvarming, klimaanlegg, TV, datamaskiner, underholdnings lyd- og videosystemer, sikkerhet og kamerasystemer som er i stand til å kommunisere med hverandre og som kan styres eksternt enten etter en tidsplan/logikk ­– eller via telefon eller internett fra et hvilket som helst sted i verden.

I smarthuset i dette laboratoriet er det lagt vekt på å kunne teste de elektriske sidene av et smarthus; hvordan elektriske apparater og utstyr med tilhørende styringer kan gi lavere strømregning, redusert energibruk i timer med høye kraftpriser og redusert nettleie ­– uten å gå på bekostning av komfort.

I smarthuset finner man moderne apparater og utstyr som gjerne er energieffektive, men tidvis trekker mye strøm fra nettet og dermed kan belaste kraftnettet mer enn det er dimensjonert for.

Solcelle-anlegg, lading av elbil og batterier inngår også som en del av installasjonen. Dersom alle disse nye apparatene og anleggene kobles til nettet må gjerne nettet forsterkes, med mindre smart styring gjør at man slipper.

Utstyr i smarthuset:

· Varmtvannstank
· Gjennomstrømningsvarmer (vann)
· Stekeovn
· Mikrobølgeovn
· Induksjonstopp
· Kjøle- og fryseskap
· Varmepumper – luft-luft
· Ventilasjonsvifte/ kjøkkenvifte
· Vaskemaskin
· Tørketrommel
· Oppvaskmaskin
· Batteri
· Støvsugerrobot
· TV
· Musikkanlegg
· Elbil-lading
· Solcelleanlegg
· Kaffemaskin
· AMS-målere
· 230 Volt forsyning (230 V IT)
· 400 Volt forsyning (230/400 V TN)

Smarthuset kan få strømforsyning både fra den ordinære forsyningen, eller fra smart grid-laboratoriet, der en kan simulere ulike driftssituasjoner i strømnettet.