Den nye Korsvoll flerbrukshall og forsamlingslokale kommer både befolkningen og idrettslaget på Korsvoll til gode. Den vil også romme en barnehage, som åpner neste år.
Den nye Korsvoll flerbrukshall og forsamlingslokale kommer både befolkningen og idrettslaget på Korsvoll til gode. Den vil også romme en barnehage, som åpner neste år.Tove Lauluten

Åpner ny flerbrukshall på Korsvoll

Torsdag 24. november åpnet Oslo kommune Korsvoll flerbrukshall og forsamlingslokale. Det nye bygget inneholder også en barnehage som tas i bruk neste høst.

I tillegg til å gi lokalmiljøet et sosialt møtested, får Korsvoll IL sin egen hjemmearena og nytt klubbhus. Samtidig bidrar det nye flerbrukshuset til økt kapasitet på idrettsflater i Oslo, ifølge en pressemelding fra Oslo kommune.

Økt idrettskapasitet
– Løsningen på de store utfordringene i vår tid er lokale fellesskap. Nå har Korsvoll fått en ny, innholdsrik møteplass. Det gjør at flere får delta i meningsfylte aktiviteter i sitt nærmiljø, sier Omar Samy Gama (Sv), byråd for idrett, kultur og frivillighet i meldingen.

ÅPNET NY HALL: Fra venstre byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, direktør Grimsby i Oslobygg, leder Mathias Falck i Korsvoll IL, og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal. Foto: Finn Ståle Felberg/Oslobygg

ÅPNET NY HALL: Fra venstre byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, direktør Grimsby i Oslobygg, leder Mathias Falck i Korsvoll IL, og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal. Foto: Finn Ståle Felberg/Oslobygg

Oslobygg KF har bygd hallen over tre plan, og med et bruksareal på nærmere 4.000 kvadratmeter. I tillegg til flerbrukshall med garderober, inneholder bygget blant annet rom for styrketrening, kontorer og møterom for idretten, en barnehage med fire avdelinger, og et forsamlingslokale på rundt 150 kvadratmeter. Forsamlingslokalet, som erstatter det tidligere Korsvollhuset, har direkte utgang til en terrasse på 180 kvadratmeter.

Fra flerbrukshallen på 45x25 meter med standard spilleflate for håndball

Fra flerbrukshallen på 45x25 meter med standard spilleflate for håndball

Tove Lauluten

- Utnytter arealene
– Dette er fremtidens måte å bygge på. Når vi bygger for flere formål utnytter vi arealene mer effektivt. Som en av de største byggherrene i landet, har Oslobygg ambisjoner om å bidra til å skape gode, levende nabolag. Jeg er sikker på at Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage blir et nytt samlingspunkt som får stor betydning i lokalmiljøet, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg.

Fra foajeen.
Fra foajeen.Tove Lauluten

Som en del av prosjektet er Åmotveien utvidet og oppgradert med fortau for å skape tryggere lokalvei for nærmiljøet. Det er også opparbeidet gangforbindelse gjennom idrettsparken, fra Korsvollbråtan til Åmotveien. Gangforbindelsen er knyttet opp mot eksisterende turveinett, og vil bidra til å skape en trygg og fin tilkomst til marka for lokalbefolkningen.

Passivhus
Flerbrukshallen er bygget som passivhus. Ved å velge miljøvennlige materialer, som blant annet massivtre og lavutslippsbetong er klimagassutslippene redusert med 25 prosent sammenlignet med et referansebygg, ifølge meldingen. Grønt tak med sedum bidrar til å fordrøye regnvann og håndtere overvann på offentlig nett i Oslo. I tillegg har bygget en varmepumpe som henter energi fra 12 energibrønner, og som varmer opp både rommene og tappevannet.

Fra tribuneområdet.
Fra tribuneområdet.Tove Lauluten

– Vår politikk er å sørge for stadig mer miljøvennlige bygg. Oslo kommune er en stor innkjøper og kan dermed bidra til at hele byggenæringen blir stadig mer miljøvennlig. Korsvoll flerbrukshall har blitt et fantastisk idrettsanlegg som også er tvers igjennom miljøvennlig, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Det er Hille Melbye arkitekter og Bjerg arkitektur som har tegnet bygget, mens totalentreprenør har vært Georg Andresen & Sønner. I slutten av oktober ble det kjent at entreprenørselskapet gikk konkurs, bare uker før bygget skulle åpnes.

Kommunikasjonsansvarlig Ingunn Olsen i Oslobygg skriver i en epost til Byggeindustrien at dette ikke har forsinket åpningen, men at bygget åpnes med noen mangler.

– Vi overtar et bygg med noen flere mangler enn vi ellers ville gjort, og dette medfører noen ekstra ulemper for brukerne av hallen. En del arbeider kommer til å foregå mens bygget er tatt i bruk med de ulempene dette medfører. Det medfører selvfølgelig også merarbeid for Oslobygg som byggherre med å inngå avtaler for å fullføre arbeider og lukking av mangler.

– Hvilke arbeider gjensto da entreprenøren gikk konkurs?

– Lite arbeid gjenstod, men i en sluttfase er det som alltid mange mindre arbeider med flere forskjellige leverandører som gjenstår. Blant de større arbeidene er det planting av trær og prøvedrift av de tekniske anleggene. Vi inngår nå avtaler med rammeleverandører og underentreprenører som var involvert i prosjektet i utgangspunktet, sier hun.

Omar Samy Gamal, byråd for idrett, kultur og frivillighet sammen med håndballjenter fra Korsvoll og Nordberg under åpningen av Korsvoll flerbrukshall. Foto: Finn Ståle Felberg/Oslobygg

Omar Samy Gamal, byråd for idrett, kultur og frivillighet sammen med håndballjenter fra Korsvoll og Nordberg under åpningen av Korsvoll flerbrukshall. Foto: Finn Ståle Felberg/Oslobygg