Sentrale personer i byggingen av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde. Fra venstre Andreas Eidem, teknisk byggeleder Statens vegvesen, Silje Jacobsen, prosjektingeniør Bertelsen & Garpestad, Jørgen Kvalsvik, byggeleder Statens vegvesen og Frode Hamre, anleggsleder Bertelsen & Garpestad. Bak er veiens største konstruksjon, en bro på nærmere 100 meter, under bygging.

Sentrale personer i byggingen av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde. Fra venstre Andreas Eidem, teknisk byggeleder Statens vegvesen, Silje Jacobsen, prosjektingeniør Bertelsen & Garpestad, Jørgen Kvalsvik, byggeleder Statens vegvesen og Frode Hamre, anleggsleder Bertelsen & Garpestad. Bak er veiens største konstruksjon, en bro på nærmere 100 meter, under bygging.

Åpner milliard-prosjekt på Hjelset i høst

– Jo, vi er sånn omtrent i rute. Vi satser på åpning av strekningen Lønset-Hjelset i løpet av året, og blir som planlagt ferdig i god tid før det nye fellessjukehuset på Hjelset åpner.