Åpner bro og park på Sørenga

Søndag 28. august åpner Sørenga Utvikling KS en gangbro fra Operaen og over til Sørenga, og en park ved vannkanten mot Ekebergåsen.

For første gang blir det også anledning til å spasere på deler av den nye havnepromenaden langs utstikkerens vestside.

Gangbroen, som er godkjent av Plan og Bygningsetaten som et midlertidig tiltak i tre år, gjør at man kan gå uten kryssende trafikk fra Frognerkilen og helt til tuppen av Sørenga. Havnepromenaden bygges av Bjørvika Utvikling og åpnes midlertidig søndag 28 august. Deler av promenaden blir offisielt tilgjengelig for publikum i desember.

Lettere tilgjengelig
Broen vil være en stor ressurs for Sørenga inntil det endelige gatenettet er utviklet.

– Folk skal ha noe hyggelig å komme til når de går over broen. Det er også derfor vi har etablert den tøffe parken ved inngangen til Sørenga mot sjøen under Ekebergåsen. Her er det fri tilgang for alle til å slappe av, leke, løpe eller fiske fra bryggekanten, sier daglig leder Espen Pay i Sørenga Utvikling KS.

Jobbes intenst
Nå bygges det intenst på 3. byggetrinn og tilgjengeligheten på selve utstikkeren er begrenset. Mot slutten av året blir midlertidig vei inn i området åpnet samt at deler av sentralparken og havnepromenaden blir ferdig. I mellomtiden må folk benytte gangbroen og den midlertidige parken hvor det også er visningssenter.

Innflytting i høst
290 leilighetseiere i tre byggetrinn er nå i ferd med å ferdigstille sin boligdrøm på Sørenga. De første 115 beboerne med fjordbyens beste beliggenhet begynner innflyttingen allerede i høst. Disse får fem minutters gange over til Bjørvika og Oslo S.

– Takket være den store interessen og gode salget holder vi meget god progresjon både i forhold til boligene og de offentlige rommene knyttet til utbyggingen, sier Espen Pay, som også minner om at salgsstart på byggetrinn 4 er 19.oktober.