Apeltunvegen 2F

Prosjektsjef Anders Hammersland i BONO Bolig og prosjektleder Inge Solberg i Backe Bergen.
HolstValen

HolstValen

ByggmesterenVest

ByggmesterenVest

OsBlikk

OsBlikk

AltHeis

AltHeis

Rekkverkspesialisten

Rekkverkspesialisten

Stofix

Stofix

Protanlogo

Protanlogo

Vestnorsk

Vestnorsk

ArnaÅsane

ArnaÅsane

Parkettgruppen

Parkettgruppen

Naboenlogo

Naboenlogo

På Apeltun i Bergen har Backe Bergen ført opp en boligblokk med 41 leiligheter for Labrador Utvikling. BONO Bolig var byggherrens representant.

Fakta

Sted: Apeltun i Bergen

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Kontraktssum uten merverdiavgift: 86 millioner kroner

Areal: 4.900 kvadratmeter BRA

Byggherre: Labrador Utvikling/BONO Bolig

Total-/general-/hovedentreprenør: Backe Bergen

Arkitekt: Forum Arkitekter

Rådgivere: RIB: Holst & Valen l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Heis: Alt Heis l Rørlegger: Arna & Åsane Rørleggerservice l Innglassede balkonger: Arqdesign Norge l Armering: Bergen Armering l Tømrerarbeider: Byggmesteren Vest l Betongarbeider: Backe Bergen l Prefab betongtrapper: Con-Form Bergen l Utstikking: Exact Geo Survey l Fliser og membran: Fagfolk l Bærende stålkonstruksjoner: Fana Stål l Branntetting: Firesafe l Alu-dører: John Holvik l Tårnkran: Tonning Kranor l Kjøkken og garderobe: HTH l Leie av utstyr: Naboen Utleie Bergen l Betongleveranse: Norbetong l Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning l Elektriker: Oneco Elektro l Blikkenslager: Os Blikk & Fasade l Parkett: Parkettgruppen l Leverandør bilheis: P-Plan l Taktekking: Protan Entreprenør l Rekkverk og ståltrapper: Rekkverk Spesialisten l Murfasader: Stofix Norway l Sprinkling: Total Sprinkler l Ventilasjon: Venty l Grunnarbeid, utomhus: Entreprenør Tonny Tufte l Sikringsgjerder utomhus: Garda Sikring l Pelefundamentering: Vestnorsk Brunnboring l Lekeapparater: Tress l Benker, støyskjerm: Odin Bygg l Tv/fiber: Telenor Norge l Betong utomhus: Thorsteinsen Entreprenør

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Bygget er tegnet av Forum Arkitekter og ført opp i en totalentreprise. Det har seks etasjer over bakken og en under. Samlet areal er på 4.900 kvadratmeter. Kontraktssummen er på 86 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i mai 2021, med ferdigstilling i november 2022.

Prosjektleder Inge Solberg i Backe Bergen forteller at koronapandemien og krigen i Ukraina medførte noen leveranseutfordringer, men at prosjektet ble levert innflytningsklart for alle beboere i henhold til plan. Arkitekt og rådgivere for RIB, RIV, RIE og sprinkler brukte BIM.

Følger dalsøkket

Sivilarkitekt Kine Fristad i Forum Arkitekter sier at bebyggelsen følger dalsøkket mot Nesttun. Boligblokken er visuelt oppdelt i to volum.

– De to hovedvolumene er koblet sammen via felles trappe- og heishus. Bebyggelsen forholder seg til eksisterende terrengformer ved at den trappes i forhold til hovedformen til bakenforliggende ås og høydene på blokken er tilpasset bakenforliggende terrengformasjon og bebyggelse. Den varme røde fargen på fasadeplatene er valgt ut fra omkringliggende bebyggelse, samt at den røde fargen gir en fin komplimentærkontrast mot den grønne åsen bak bygget. I sokkeletasjen er det valgt en mørk teglfasade, som gir en mer urban karakter mot gaten. Bygningsvolumene er plassert innenfor planens formålsgrenser. Den detaljerte reguleringsplanen har lagt mange føringer for utformingen av prosjektet. Blant annet har det, på grunn av støybelastning, vært krav om innglassede balkonger for leilighetene. De innglassede balkongene er forsøkt integrert i volumet på en helhetlig måte, samtidig som de bryter opp fasaden og skaper variasjon. Leilighetene er orientert slik at de får best mulig solforhold på balkongene. Det har vært fokus på å skape leiligheter i ulike størrelser, og med gode planløsninger, sier Fristad.

41 leiligheter

Prosjektsjef Anders Hammersland i BONO Bolig sier at bygget har 41 leiligheter, hvorav en  leilighet disponeres av sameiet. Leilighetene har et samlet BRA på 3.380 kvadratmeter. Fellesarealer utgjør cirka 470 kvadratmeter og parkering cirka 625 kvadratmeter.

– Leilighetene er fra 44 til 143 kvadratmeter og har god standard. Kjøperne hadde tilvalgsmuligheter innen parkett, farger, kjøkken, baderomsinnredning og fliser. Det var også mulig å kjøpe biloppstillingsplass i parkeringsanlegget, sier Hammersland.

Alle leilighetene ligger vestvendt og har gode solforhold. Alle leilighetene har innglassede balkonger. På taket ligger en stor felles terrasse. Alle fellesareal har universell utforming. Uteområdene er påkostet med et beplantet og delvis skjermet lekeområde med bord, benker, pergola og lekeapparater. Nesttun sentrum ligger noen hundre meter fra bygget.

Stålkjernepeler

Bygget ligger i starten av Apeltunvegen. Tomten har løsmasser i varierende dybde over fast fjell og det står på stålkjernepeler som er drøyt ti meter i gjennomsnitts lengde. Bygget er også sikret med fjellbolter. Underetasjen er nedsenket.

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med varmekonvektorer som grunnvarme og er basert på fire varmepumper og elkjel. Det er varmekabler i gulvet på alle bad. Hver leilighet har balansert ventilasjon og eget varmegjenvinningsanlegg.

Fasadeplater og tegl

Bygget er tilnærmet rektangulært. Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong og stål. Yttervegger er i tre. Taket er tilnærmet flatt, isolert og tekket med Protan SE-takbelegg. Flislagte trapper i prefabrikkerte betongelementer. Fasadene er kledd med røde fasadeplater. På gavlvegger og sokkeletasje er det mørk teglforblending. Himling under utkraging over sokkeletasje har hvit platekledning.

Alle leilighetene har parkettgulv og flislagte bad. Innervegger i malt gips og noe betong. Himlinger er hvitmalte. Det er 200 + 50 millimeter EPS-isolasjon i yttervegger og i snitt 300 millimeter EPS/XPS og steinull i taket. Mot grunn er det også EPS/XPS og steinull. Vinduer har en U-verdi på 0,8.

Utenfor bygget er det nedkast av søppel i flere fraksjoner.

Cirka 60 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Apeltunvegen 2F er ført opp uten skader.


Flere prosjekter