Ap-utvalg vil ha regler for konsulentbruk i staten

Sju av ti statlige virksomheter mangler en strategi for kjøp og bruk av konsulenttjenester. Det vil Arbeiderpartiets Hadia Tajik gjøre noe med.

– Slik forholdene er nå, opptrer staten som en naiv kunde overfor konsulentbransjen, sier hun til NTB.

Stortingsrepresentanten fra Oslo er del av Arbeiderpartiets velferdsutvalg som utvikler politikk for programkomiteen. Utvalget ber nå om at det utvikles klare, skriftlige strategier for kjøp og bruk av konsulenter i offentlig sektor.

– I tillegg bør det som hovedregel avtales kompetanseoverføring til den offentlige virksomheten, sier Tajik, som har god tro på at forslaget blir del av Aps valgprogram som skal vedtas av landsmøtet til neste år.

Mangler kompetanse

En undersøkelse som Direktoratet for forvaltning og IKT gjennomførte blant 113 statlige virksomheter i 2010, viser at den viktigste begrunnelsen for konsulentbruk er at den nødvendige kompetansen mangler internt.

– Da blir en mer systematisk kompetanseoverføring desto viktigere, sier Tajik, som til daglig møter i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

Hun anslår at det offentlige hvert år har utgifter i milliardklassen på konsulenter.

– Dette er big business. Ifølge Aftenposten henter flere store norske konsulentselskaper mellom 25 og 60 prosent av omsetningen fra oppdrag for offentlig sektor. Det sier noe om dimensjonene, sier hun.

Ikke alltid feil

Difi-undersøkelsen viser at 72 prosent av de statlige virksomhetene manglet en strategi for kjøp av konsulenttjenester. 77 prosent av virksomhetene var uten strategi for bruk av konsulenter og bare 3 prosent avtalte alltid kompetanseoverføring.

– Det er ikke nødvendigvis feil å hente inn konsulenter i offentlige virksomheter. Det kan tvert imot være klokt, for eksempel ved store omstillinger. Men vi mener det er avgjørende at virksomhetene på forhånd formulerer en plan og en strategi for slike innkjøp, sier Ap-representanten.

Bruken av konsulenttjenester oppfattes å ha økt de siste årene, ifølge direktoratets undersøkelse. Typiske oppgaver som settes ut til konsulenter, er IT-systemutvikling og drift, utredningsoppgaver og omstilling. (©NTB)