Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil tillate nye strømkabler til utlandet, om det er i tilknytning til havvind. Foto: Terje Pedersen / NTB

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil tillate nye strømkabler til utlandet, om det er i tilknytning til havvind. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ap og Sp uenige om kabler til havvind

Regjeringen vil ikke ha nye strømkabler mellom Norge og utlandet, men olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) er åpen for hybridkabler til havvind.

Ap og Sp er uenige i tolkningen av et helt sentralt punkt om utenlandskabler i Hurdalsplattformen, skriver Dagens Næringsliv.

Ingen av dem vil «godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden», som det står i regjeringserklæringen. Men de er uenige om kabler fra havvind, en såkalt hybridkabel, kan regnes som en mellomlandsforbindelse.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, er klar på at hybridkabler ikke er unntatt.

– Hybridkabler, der havvind blir en hub midt imellom to land, er i realiteten en mellomlandsforbindelse. Hurdalsplattformen sier at det ikke skal bygges slike i denne perioden. Og Hurdalsplattformen kategoriserer ikke at det bare er direktekabler som ikke skal bygges. Den sier at mellomlandsforbindelser som sådan ikke skal bygges. Det må gjelde både for havvind og andre typer kabler, sier Arnstad.

Men både olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og klimaminister Espen Barth Eide (Ap) har tidligere i høst uttalt at hybridkabler fra havvindanlegg ikke omfattes av formuleringen i Hurdalsplattformen. Det står Mjøs Persen fast på.

– Vi har nå bedt NVE utrede ulike alternativer om hvordan man kan innrette dette. Det er viktig for oss å få til en storstilt havvind-satsing som omtalt i plattformen, sier hun.