Ap igjen landets største parti

Arbeiderpartiet gjør et byks på 3 prosentpoeng og er igjen landets klart største parti i en fersk meningsmåling.

Ap får en oppslutning på 29,6 prosent i målingen som Sentio har utført for Dagens Næringsliv.

Høyre mister oppslutning og går tilbake 3,4 prosentpoeng til 24,8 prosent. Paritet er dermed igjen jevnstort med Fremskrittspartiet, som ligger stabilt fra forrige måned på 24,7 prosent (-0,1).

Fortsatt blå-blått
Selv om også de rødgrønne regjeringspartnerne SV og Senterpartiet øker i oppslutning, beholder Høyre og Fremskrittspartiet flertallet.

De to ville nemlig fått 44 mandater hver, dersom målingen hadde vært valg. Det er tre flere enn de trenger for å sikre stortingsflertallet uten støtte fra andre.

SV øker med 0,7 prosentpoeng til 6,2 prosent, mens Sp går fram 0,4 prosentpoeng til 4,8 prosent.

Det ville gitt 71 mandater totalt til Ap (52), SV (11) og Sp (8).

Lettet
Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen sier til DN at fremgangen er «hyggelig» – spesielt etter at andre målinger i det siste indikerer at en tilbakegang er stanset og snudd til en forsiktig fremgang.

– Likevel er det en betydelig utfordring at Høyre og Frp til sammen har 50 prosents oppslutning. De to partiene fremstår som en mer og mer sannsynlig regjeringskonstellasjon. Det ville vært en fordel om de to partiene også kunne komme opp med en felles politikk, sier Johansen.

Venstre med én
Kristelig Folkeparti har også fremgang fra forrige måned. KrF får 5 prosent, som er fram 0,8 prosentpoeng. Venstre faller igjen, og måles nå til 3,3 prosents oppslutning. Tilbakegangen på -0,6 prosentpoeng tilsier at partiet likevel ville fått ett mandat på Stortinget.

Rødt får 1 prosent oppslutning (-0,6), mens kategorien «andre» måles til 0,7 (-0,3).

... og Høyre størst
Samtidig viser en meningsmåling som Opinion har gjennomført for Avisenes Nyhetsbyrå, at deres spurte fortsatt holder en knapp på Høyre. Partiet går fram 0,9 prosentpoeng til 29 prosents oppslutning i ANB-universet.

Samtidig øker oppslutningen om Frp med 1,1 prosentpoeng til 23,9 prosent. Med slik oppslutning ved et valg, ville Høyre og Fremskrittspartiet fått 90 mandater og dermed stortingsflertall uten støtte fra andre partier.

SV faller
Arbeiderpartiet går fram 0,4 prosentpoeng til 25,6 prosent og Senterpartiet fram 0,9 prosentpoeng til 5,2 prosent i ANB-målingen.

Størst endring siden forrige måling har SV. Med SVs fall til 5,1 prosent ville de tre rødgrønne regjeringspartiene samlet fått 64 mandater dersom denne målingen hadde vært valg.

Venstre og KrF ligger begge svært nær, men over, sperregrensen hos Opinion. Venstre får 4,4 prosent etter en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng, mens KrF får 4,2 prosent etter en framgang på 0,4 prosentpoeng.

Rødt måles til 1,8 prosent (-0,4) og andre får 0,7 prosent (-0,6).