Stemningen var god da ny firefelts riksvei 4 mellom Roa og Gran grense åpnet i november. Prosjektleder Wolfgang Mysliwietz i Hæhre entreprenører fikk blomster og gode ord av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen etter at prosjektet ble gjennomført uten konflikter og også ferdigstilt før tiden. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen.
Stemningen var god da ny firefelts riksvei 4 mellom Roa og Gran grense åpnet i november. Prosjektleder Wolfgang Mysliwietz i Hæhre entreprenører fikk blomster og gode ord av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen etter at prosjektet ble gjennomført uten konflikter og også ferdigstilt før tiden. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen.

Antallet konflikter mellom Vegvesenet og entreprenører har stupt

Antall rettslige konflikter mellom Statens vegvesen og entreprenører er kraftig redusert de siste årene. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik mener de har svaret på hvorfor samarbeidsklimaet i prosjektene har blitt mye bedre.