Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Sjefsrådgiver i Skanska Teknikk AS, Tor Helge Dokka, mener det fortsatt er behov for økt kunnskap om plusshus og hvordan fremtidens energipositive bygg prosjekteres og bygges. Foto: Simenergi AS.

Sjefsrådgiver i Skanska Teknikk AS, Tor Helge Dokka, mener det fortsatt er behov for økt kunnskap om plusshus og hvordan fremtidens energipositive bygg prosjekteres og bygges. Foto: Simenergi AS.

Vil lære andre om plusshus

Reduksjon av energibruk og klimagassutslipp fra bygningsmassen er avgjørende for å nå målene om lavutslippssamfunnet. Derfor blogger Tor Helge Dokka om sitt private plusshus-prosjekt og inviterer bransjen til kurs.

Annonsørinnhold

– Det er fremdeles behov for mer kompetanse på prosjektering av bygg med ekstremt lavt energibehov og med lokale fornybare energikilder som varmepumper og solcelleanlegg. For å få til bygg som både er kostnadseffektive, har lavt energibruk, godt inneklima og fungerer bra i drift, må man kunne vurdere de ulike teknologiene og løsningene i sammenheng. Og forenkle der det er mulig, sier sjefsrådgiver i Skanska Teknikk AS, Tor Helge Dokka.

Plusshus-kurs
18. og 19. april inviterer han til plusshus-kurs med Norges ledende eksperter innen fagområdet som forelesere. Kurset egner seg for alle som er nysgjerrige på hvordan fremtidens energipositive bygg prosjekteres og bygges. Og det er plasser igjen.

– Vi har lagt opp til et bredt, intensivt kurs over to dager hvor vi går i dybden på alt fra bygningskropp og bygningsfysikk i plusshus til energieffektive glass- og vindussystemer, solenergiproduksjon, ventilasjon og varmepumpeløsninger, etc., forteller Tor Helge.

I tillegg vil deltagerne bli nærmere kjent med nye muligheter som energituning med sanntidssimulering (SmartTune) og BIM-import til Simien. Dag to er forbeholdt gruppeoppgaver og diskusjon.

Sammen med broren sin, Kjell Arild (t.v), utviklet Tor Helge Norges ledende energiberegningsprogram, Simien. På plusshus-kurset vil blant annet den nye online-versjonen bli presentert.

Sammen med broren sin, Kjell Arild (t.v), utviklet Tor Helge Norges ledende energiberegningsprogram, Simien. På plusshus-kurset vil blant annet den nye online-versjonen bli presentert.

Klikk for større versjon

Plusshus-bloggen
Da Tor Helge og familien skulle bygge nytt hus var en av forutsetningene at det skulle være et plusshus. I tillegg skulle det ha lavt klimagassfotavtrykk og et moderne design. Prosessen fra planlegging til prosjektering, bygging og innflytting har blitt til en ukentlig blogg.

Huset er unikt på mange måter. Kun 13 av husets kvadratmeter gulvareal står på grunnen, noe som ifølge Tor Helge gir mening i et miljøperspektiv.

Alt kan resirkuleres
– Det er brukt veldig lite betong og mye tre. Materialbruken er helt bevisst. Det er boret og ikke utført noe sprengning. For det blir mye mindre CO2-avtrykk når du ikke driver med sprengning som krever mye flytting av masser. Og betong har stort CO2-avtrykk. Det er ofte betongkonstruksjonene som dominerer hvis du ser på klimagassutslippene fra materialer i et bygg. Betong og stål. Det er det nesten ingenting av her, forklarer Tor Helge.

Dessuten er huset 100 prosent reversibelt. Siden det ikke er brukt en eneste spiker, kan alt skrus ned igjen, flyttes på, og gjenbrukes et annet sted. Det gjør det også enklere å sortere når det en gang skal rives.

–Huset er et bevis på at det er mulig å bygge langt mer miljøvennlig og energieffektivt enn dagens standard krever. Her kastes nesten ingenting – nær sagt alt kan resirkuleres. For når levetidskostnadene tas med, skal også riving og resirkulering på slutten av levetiden tas med. Det er en grunn til at materialer som er valgt har en teknisk levetid på flere hundre år. Og selv åpningen til trappehullet er brukt om igjen – det er blitt til spisebord, forteller Tor Helge.

Tor Helge Dokka blogger om familiens nye plusshus på Kongsberg. Utover våren måler har energibruken hver uke og sammenligner med simulert forbruk.

Tor Helge Dokka blogger om familiens nye plusshus på Kongsberg. Utover våren måler har energibruken hver uke og sammenligner med simulert forbruk.

Klikk for større versjon

Måler faktisk energibruk
I bloggen sammenligner Tor Helge faktisk energibruk mot det som er simulert i prosjekteringsfasen. Tall for varmepumpen, det el-spesifikke forbruket og elbil-ladingen blir nøye dokumentert.

Klikk for større versjon

Blant de tekniske løsningene trekker han frem varmepumpen og energibrønnanlegget. Her viser simuleringene at rundt 50 % av den energien som kjøres ned i brønnen som overskuddsvarme om sommeren, fås tilbake igjen til vinteren. Det betyr at varmepumpen trenger mindre energi når den kjører om vinteren. Derfor holder det med 26-27 grader i gulvet om vinteren, mot rundt 40 grader i vanlig hjem.

Også de bygningsintegrerte solcellepanelene som dekker både østsiden og vestsiden av taket blir nøye omtalt i bloggen.

– Elektrisiteten jeg bruker til kompressoren i varmepumpa og annen el-bruk som utstyr, belysning og vifter skal balanseres med energien som produseres med solcellene. Og ikke bare det. Jeg har tatt med Teslaen i regnestykket og laget min egen plusshus-definisjon. Den overoppfyller til og med Futurebuilts plusshus definisjon, avslutter Tor Helge.

Klikk for større versjon
Annonsørinnhold
Simenergi

* Simenergi AS leverer og videreutvikler de etablerte programvarene Simien og Energiportalen. Med nærmere 30 års erfaring betrakter vi oss som Norges ledende fagmiljø innen energiberegningssystemer for boliger og næringsbygg.

* Verktøyet Simien er rettet mot rådgivende ingeniører innen bygg, elektro og VVS, arkitekter, byggmestere, takstmenn, kommuner og produktleverandører. Altså alle fagmiljøer som jobber med beregninger av energibruk og inneklima i bygninger. Simien er til enhver tid tilpasset gjeldende byggeforskrift og krav til energimerking.

* Energiportalens målgruppe er kommuner, boligeiere, produktleverandører, energiselskap, banker og byggevarekjeder. Tjenesten gir et objektivt estimat på dagens energibruk og gir svar på hvilke tiltak som vil redusere energiforbruket og strømregningen til boligeiere.

* Simenergi AS er eid av Skanska Norge AS (33,3 %), Programbyggerne AS (33,3%) og Energiportalen AS (33,3%). Energiportalen AS er en del av Ambita konsernet. Selskapet har hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune.

Artikler fra Simenergi
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.