Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Vellykket sedumtak med Sika PVC-membran

I Torneveien 24 på Fagerstrand har Nesodden Tak AS fullført og lagt et sedumtak på cirka 1.700 kvadratmeter, i et nybygg som skal huse både kontor, lager og leiligheter.

Annonsørinnhold

Dette er et såkalt «full-range»-prosjekt hvor Sika har stått for innkjøp av alle materialer; isolasjon, membran og festemidler. Sika har et tett samarbeid med Nesodden Tak og prosjektet ble ferdigstilt i desember 2020.

Det første som legges er en rotbestandig membran, og her er Sikas nye PVC-membran Sikaplan U-15 TEX brukt. Dette er membran som er meget godt egnet til grønne tak. Sedumtaket består av tørkesterke sedumplanter (stauder) som varierer i farge og utseende i de forskjellige årstidene, miljøvennlig og flott, og en del av «Grønne tak» som det er mye fokus på. I dette tilfellet er det norske mosearter som er tilpasset vårt norske klima. Membranen er godt egnet til grønne tak, både for sedumtak og torvtak.

Artikkelen fortsetter under bildet

Daglig leder Christopher Flack Åsen i Takentreprenør Nesodden Tak AS (t.v.) og salgsleder Tak i Sika Norge, Ole Fatnes.

Klikk for større versjon

Christopher Flack Åsen, daglig leder i Takentreprenør Nesodden Tak AS, forteller at PVC-membranen Sikaplan U-15 TEX har fungert meget bra i deres prosjekt i Torneveien.

– Dette er en meget bra membran. Produktet er litt tjukkere enn vanlig membran så vi må være veldig nøye med sveising. Løsningen er robust med dobbel armering, det ligger en glassfilt og en polyesterarmering i produktet, det vil si at vi kan feste produktet mekanisk eller det kan ligge løst. I Torneveien ligger den mekanisk festet blant annet på grunn av vind, sier Flack Åsen som har fagbrev og 20 års erfaring innen taktekking/membranarbeider.

Klikk for større versjon

Salgsleder Tak i Sika Norge, Ole Fatnes, har et tett samarbeid med Nesodden Tak AS, og har fulgt prosjektet hele veien.

– I dette prosjektet har Sika bistått med prosjektering, bestillinger og logistikk, og levert en komplett pakke til Nesodden Tak. Det er et fullrange-prosjekt, og vi har samarbeidet godt. Det ble tidlig bestemt at det var PVC-takbelegg tilpasset ekstensive grønne tak som skulle legges, og da var det naturlig å benytte Sikas relativt nye membran Sikaplan U-15 TEX. Nesodden Tak er vant til å tekke med PVC-produkter og har mange års erfaring. På terrassen blir det noe mer belastning så i samarbeid med byggherren ønsket vi her å gå inn med en to-lagstekking med bitumen, takbelegget SikaBit. Nesodden tak kjenner godt til våre bitumenprodukter og er svært fornøyd med kvaliteten, forteller han.

Artikkelen fortsetter under bildet

Klikk for større versjon

– Det fine med membranen Sikaplan U-15 TEX er at den kan monteres i all slags vær. Den kan brukes til vanntetting av ballasterte og mekanisk festede tak. Membranen er UV-bestandig, og har en utmerket flerlags forsterkning som gjør at den kan innfestes mekanisk eller legges løst. Det er varmluftsveisede skjøter uten bruk av åpen flamme og utføres med sikre og tette ferdigdetaljer, utvendige/innvendige hjørner, rørmansjetter og så videre. Membranen avsluttes med oppbrett eller sveises til plastbelagte beslag eller Sika folieblikk, utdyper Fatnes.

Flack Åsen vil helt klart bruke produktet igjen.

– Vi har levert et tak på både tid og kost og er godt fornøyd med vår egen gjennomføring og samarbeidet med Sika i dette full range-prosjektet, avslutter han.

Sika leverer komplette takløsninger både med PVC og bitumen. Grønne tak skaper et vakrere miljø, bidrar til biologisk mangfold, renser forurenset luft og håndterer overvann. Sika leverer taksystemer for alle slags ballasterte tak, hellelagt eller eventuelt påstøp, og membraner for både intensive-/ekstensive grønne tak med sedum-/torvtak.

Les mer om løsningen her

Klikk for større versjon
Annonsørinnhold
Sika

* Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske produkter til bygg, industri og offshore.
* Sika Norge tilbyr et komplett sortiment innen passiv brannsikring som oppfyller de nyeste relevante standardene, og kan brukes til et bredt spekter av brannsikringstiltak
* Sika leverer løsninger innen fuging, tetting, tilsetning til betong, vanntetting, betongreparasjoner, forsterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og taksystemer.
* Sika bruker 1,5 milliarder kroner årlig på forskning og utvikling for å sikre at kunder alltid tilbys de beste løsningene som finnes.
* Sika har mer enn 25 000 medarbeidere i 100 land. Sika Norge teller rundt 50 ansatte med hovedkontor på Lahaugmoen.

Artikler fra Sika
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.