Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Eirik Gjelsvik. Foto: Backe
Eirik Gjelsvik. Foto: Backe

– Vår næring er en gave til politikerne

BAE-næringen ønsker regelverk som legger til rette for mer grønn omstilling. Byggenæringen står for 15 prosent av Norges totale utslipp. Da er det bra at næringen ønsker å være en del av løsningen, forteller konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe i en ny podkast fra samarbeidsinitiativet SAMMEN2020.

Annonsørinnhold

Har laget egen bærekraftstrategi
I podkasten snakker Gjelsvik også om hvordan Backe har begynt å jobbe med bærekraft, og hva han mener næringen bør jobbe spesielt med de neste årene.

– 2020 var det året da Backe virkelig satte bærekraft på dagsorden Vi har involvert kunder, leverandører og ansatte i en større prosess, og det er interessant å se hva det har gjort med virksomheten. Bærekraft og klima er nå langt mer fremtredende i vår bevissthet, enn da vi startet på arbeidet, sier Gjelsvik.

Skal kutte 10 prosent årlig
I strategien har Backe satt som mål å kutte klimgassutslipp med 10 prosent årlig.

– Det tror vi er fullt mulig. Vi bruker elektriske biler, vi elektrifiserer byggeplassene. I tillegg reduserer vi avfall, sorterer det og gjenbruker.

Gjelsvik mener at måling av resultater er viktig for å lykkes. Han mener blant annet at prosjektene bør ha egne klimaregnskap.

– Vi må jobbe strategisk og målrettet, og da må vi måle effekten av det vi gjør. Det flytter Backe i riktig retning, og det tror jeg også vil flytte næringen. Mye handler rett og slett om planlegging og holdninger.

Ønsker å gjøre en forskjell
Konsernsjefen mener at BAE-næringen bør være fantastisk for politikerne å gripe fatt i og ha en god dialog med.

– Vi er store og sysselsetter mange, og vi er en distriktsnæring. Og vi er kanskje en av få næringer som ber om flere krav og høyere ambisjoner, fordi vi ønsker å gjøre en forskjell. I så måte er vår næring på mange måter en gave til politikerne, sier Gjelsvik.

Må finne løsninger sammen
Gjelsvik ser fram til å møte andre ledere i næringen under toppledersamlingen i SAMMEN2020, som avholdes på Evolve Arena 10. november.

– Byggenæringen er en stor og fragmentert næring, med en lang verdikjede. Vi må samarbeide på tvers hvis vi skal lykkes. Da er SAMMEN2020 en viktig arena for å adressere de store utfordringene og finne løsninger. Spesielt i den tiden vi er inne i, med store klimamessige utfordringer, forteller Gjelsvik i podkasten.

Annonsørinnhold
SAMMEN2020

* Etablert av BAE-rådet som et samarbeidsforum for organisasjoner og virksomheter i 2019
* Skal bidra til at næringen opptrer mest mulig samlet i spørsmål som angår omdømme og rammevilkår
* Skal posisjonere BAE-næringen som fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende, og bygge omdømme slik at rammevilkår og rekruttering ivaretas
* Oversikt over deltakere finner du her

Artikler fra SAMMEN2020
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.