Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Podkast om kommunikasjon og bærekraft

I denne podkasten fra SAMMEN2020 har Hege Njå Bjørkmann og Christian Altmann et dypdykk om hvordan godt kommunikasjonsarbeid kan bidra i BAE-næringens arbeid med bærekraft og reduksjon av klimagassutslipp.

Annonsørinnhold


Bærekraft og klima har kommet for fullt
Hege er avdelingsleder for marked og kommunikasjon i Norconsult, og Christian er kommunikasjonsdirektør i Nye Veier. De har begge lang fartstid i ulike roller, både som journalister og kommunikasjonsarbeidere. I denne podkasten representerer de Strategisk råd for kommunikasjon i SAMMEN2020.

De to kommunikasjonslederne deler oppfatningen av at bærekraft og klimasaken har kommet for fullt inn på alle samfunnsområder, og at utviklingen har gått fort. Altmann illustrerer utviklingen med tiden som har gått siden Nye Veier ble etablert for drøye fem år siden.

- I stortingsmeldingen som førte til etableringene av Nye veier er klima kun nevnt i forbindelse med et avsnitt om kollektivtrafikk. I dag er klima en viktig del av Nye Veiers virksomhetsstrategi, sier han.

Hege Njå Bjørkmann og Christian Altmann

Hege Njå Bjørkmann og Christian Altmann

Klikk for større versjon

Risikerer «Kodak moment»
Hege mener at de som ikke følger med i timen, vil få store problemer.

- Klimasaken utgjør på mange måter et slags «Kodak moment» – i betydningen av at de virksomhetene som ikke omstiller seg i retning av nullutslipp, vil bli valgt bort. Det handler både om å gjøre de riktige tingene – og å formidlehva man gjør og hvorfor, sier hun.

De er begge enige i at det er toppledere som må eie og drive prosessene, men at kommunikasjonslederne er viktige for å få ut budskapene. De to kommunikasjonslederne kommer også inn på at SAMMEN2020 har utarbeidet en egen kommunikasjonsplan, som organisasjoner og virksomheter kan ta i bruk.

- Samlet er vi sterke
- Kommunikasjonsplanen bygger opp under målene for SAMMEN2020, og sier noe om hvem vi ønsker å nå, og hvilke utfordringer og muligheter vi må være klar over. I tillegg inneholder den forslag til konkrete tiltak. Vi håper at hver enkelt organisasjon og bedrift skal gå gjennom planen, og plukke ut tiltak som de kan gjøre til sine. På den måten fremstår vi samlet, og da er vi sterke, sier Hege.

Annonsørinnhold
SAMMEN2020

* Etablert av BAE-rådet som et samarbeidsforum for organisasjoner og virksomheter i 2019 * Skal bidra til at næringen opptrer mest mulig samlet i spørsmål som angår omdømme og rammevilkår * Skal posisjonere BAE-næringen som fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende, og bygge omdømme slik at rammevilkår og rekruttering ivaretas * Oversikt over deltakere finner du her

Artikler fra SAMMEN2020
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.